Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Με διπλάσιους πόρους το Νότιο Αιγαίο υποδέχεται τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027

Συντάκτης: ΔΚ

Με την αισιοδοξία που απορρέει από τον υψηλότερο στην Ελλάδα ρυθμό απορρόφησης των πόρων του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος  Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, αλλά κυρίως από τη μεγάλη αύξηση των πόρων – σχεδόν διπλάσιοι -  που κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 θα εισρεύσουν στο Νότιο Αιγαίο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος άνοιξε σήμερα την Ημερίδα Διαβούλευσης για το Σχέδιο  Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, που οργάνωσαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, για τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

 

Στην ψηφιακή διαβούλευση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, Αντώνης Καμπουράκης, οι δύο Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης  και Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου,  ένας πολύ μεγάλος αριθμός δημάρχων και  εκπροσώπων  φορέων από το σύνολο της Αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών φορέων, των ινστιτούτων έρευνας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας του Νοτίου Αιγαίου,  που είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν  παρουσιάζοντας προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών σε περιφερειακό επίπεδο για τα κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα της επόμενης επταετίας.

Η προετοιμασία για το ΕΣΠΑ 2021-2027 βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ξεκινήσει από τον περασμένο  Απρίλιο στην σύνταξη του πρώτου σχεδίου κειμένου του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, σηματοδοτώντας  έτσι την έναρξη της άτυπης διαδικασίας διαβούλευσης και συνεννοήσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, πριν την επίσημη υποβολή του τελικού κειμένου, έως τις 12 Οκτωβρίου 2021.  Το 1ο Σχέδιο του ΕΠ διαμορφώθηκε στη βάση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του σχεδίου ΕΣΠΑ 2021-2027 και παρουσιάστηκε στη σημερινή Ημερίδα από τον  Προϊστάμενο  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αντώνη  Βουτσίνο.

Οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 ανέρχονται στα 285,35 εκ. ευρώ, και σχεδιάζεται να καλύψουν εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις των νησιών της Περιφέρειας σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών των 5 Στόχων Πολιτικής της ΕΕ. Mε βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά διαρθρωτικές αδυναμίες και αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της περιόδου 2021-2027, κεντρικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματός της, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και η ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

  •  

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης εξήρε την εξαιρετική δουλειά που έγινε από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την κατάρτιση στο Σχεδίου Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021 – 2027, δεδομένων των δυσκολιών λόγω της πανδημίας covid – 19, που δεν επέτρεψαν την  πραγματοποίηση αναπτυξιακών συνεδρίων και «δια ζώσης» συναντήσεων.  

 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αυξημένους πόρους που στη νέα προγραμματική περίοδο θα εισρεύσουν στο Νότιο Αιγαίο, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021 – 2027, απόρροια του αγώνα που έδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αλλαγή των κριτηρίων κατάταξης των Περιφερειών, με αποτέλεσμα το Νότιο Αιγαίο να συμπεριλαμβάνεται πλέον στις «μεταβατικές» Περιφέρειες της Ευρώπης (Transition Regions), αντί των περισσότερο ανεπτυγμένων (Μore Developed

Regions) που ήταν μέχρι σήμερα και αυτό «μεταφράζεται»  σε αύξηση πόρων σε ποσοστό άνω του 70%, σε 285,35 εκ. € έναντι 167 εκ. € της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Αντιστοίχως, αυξημένοι θα είναι οι πόροι  για το Νότιο Αιγαίο, μέσω των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από άλλα Προγράμματα (Τομεακά, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ταμείο Ανάκαμψης, Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κτλ.).

 

Στα χαρακτηριστικά του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου είναι και  πρόβλεψη δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας.  Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει  διακριτός δημοσιονομικός χώρος, για την διασφάλιση των ίσων ευκαιριών,  αφού αντικειμενικά τα μικρά νησιά  δεν μπορούν να ανταγωνιστούν μεγάλους δήμους  στην προετοιμασία των φακέλων ένταξης έργων και δράσεων.

 

 Στο νέο Πρόγραμμα προβλέπονται επίσης  , Δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης , δηλαδή ολοκληρωμένες δράσεις για τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.  Ειδικά για την Ρόδο από το Ταμείο Ανάκαμψης και  από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για 3 έως 4 ακόμη αστικά κέντρα του Νοτίου Αιγαίου.

 

Κλείνοντας την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης  τόνισε πως η προσπάθεια για την ολοκλήρωση των δράσεων της τρέχουσας περιόδου με τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για την Περιφέρειά μας, συνεχίζεται εντατικά, με εξαιρετικά αποτελέσματα στην απορρόφηση των πόρων, γεγονός που διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ.

 

Όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο και τις δυσκολίες που τίθενται από τους κανονισμούς της Ε.Ε. ο κ. Χατζημάρκος σημείωσε ότι η στήριξη των δικαιούχων  του Ε.Π. προκειμένου να μπορέσουν να  επωφεληθούν, θα γίνει  μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας, αλλά και των άλλων αναπτυξιακών οργανισμών που δημιουργούνται, είτε έχουν δημιουργηθεί από τους Δήμους, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων  πόρων.

 

Έμφαση έδωσε στην έγκαιρη και σωστή προετοιμασία έργων, ώστε με την έναρξη του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος να υπάρχει ετοιμότητα ένταξης  και  ήδη χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 25 μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκ. €.

 

Ο Περιφερειάρχης κατέληξε  πως με την καλή συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και δυνητικών δικαιούχων, θα φέρουμε και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο ένα ακόμη καλό αποτέλεσμα.

 

Ο ανοικτός διάλογος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζεται με την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στην πλατφόρμα της διαβούλευσης: : https://espa3.pepna.gr,   που παραμένει ανοικτή έως τις 12 Οκτωβρίου 2021.

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ποιοί οι κύκλοι εργασιών σε καταλύματα διαμονής και εστίαση του 2023 στην Σαντορίνη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤτΕ: 32,7 εκατ. τουρίστες ήρθαν στην Ελλάδα το 2023
ΕΛΛΑΔΑ
Πρώτοι οι Γερμανοί, δεύτεροι οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα το 2023
ΕΛΛΑΔΑ
Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του ΙΤΕΠ για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τον Άρη αντιμετωπίζει στην έδρα του ο Α.Ο. Θήρας το Σάββατο 24/2 στις 19.00
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Σαντορίνη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Οι εργαζόμενοι της τοπικής "Εθνικής" καλούν την ομοσπονδία τους σε απεργία στις 28/2 υπέρ της αλήθειας των Τεμπών
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Θήρας στην πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΜΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Επίδειξη δύναμης από Wolves, Bombayers και Ballerz, «έβαλαν φωτιά» στην… ουρά οι 98ers!
ΕΛΛΑΔΑ
Καθοριστικός παράγοντας το κόστος των διακοπών για τους Βρετανούς. Περισσότεροι θα κάνουν διακοπές εκτός αιχμής
ΕΛΛΑΔΑ
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημόσια περιουσία και την πρόσβαση στις παραλίες
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μεσαριά λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΘ
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2024 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Και στον διεθνή Τύπο δημοσιεύματα για το ναυάγιο του Sea Diamond
ΕΛΛΑΔΑ
Σε θετικό momentum τα ξενοδοχεία - Τα 4 αγκάθια που φρενάρουν την αγορά
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
Volcano TV
© 2024 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.