15 Οκτωβρίου 2018 Επικοινωνία
14/12/2017

Ανεφοδιαστή Αεροσκαφών ζητά να προσλάβει η GISSCO A.E.

Ανεφοδιαστή Αεροσκαφών ζητά να προσλάβει η GISSCO A.E.
Η GISSCO A.E  η μεγαλύτερη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροπορικών Καυσίμων στην Ελλάδα με δραστηριότητα σε περισσότερα από 20 αεροδρό-μια , ζητά να προσλάβει :
 
  • Ανεφοδιαστή Αεροσκαφών για την Εγκατάσταση Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών  της Εταιρείας στον Αερολιμένα  Σαντορίνης          
 
Ο κατάλληλος  υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για την  αποτελεσματι-κότητα και συνέπεια σε  συνθήκες πίεσης, το ομαδικό πνεύμα  και το υψηλό κίνητρο για δυναμική συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.
 
Απαραίτητα προσόντα:
 
  1. Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας
  2. Εμπειρία οδήγησης οχημάτων που απαιτείται δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας , τουλάχιστον 3 χρόνια .
  3. Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
  4. Γνώση Αγγλικών
  5. Ηλικία έως 35 ετών
 
Προηγούμενη εμπειρία στα πετρελαιοειδή ή σε συναφή κλάδο ,καθώς Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας , θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 
Αποστείλατε  βιογραφικό σημείωμα , έως 08.01.2018 , στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]  ή στην  διεύθυνση :
 
GISSCO A.E
Λ. Βουλιαγμένης 2 και Παπαφλέσσα
167 77 Ελληνικό
Υπ ’ όψη κου Κανταρτζή Στέφανου
Τηλ : 210-9607825
Fax:  210- 9607840  
15/10/2018
 
15/10/2018
 
 
NEWSLETTER
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84700
ΤΗΛ: 22860 24500 & 25221
SKYPE: neasantorinis
EMAIL: [email protected]
Διαφημιστικό - Αγγελίες: [email protected]
© 2018 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved