Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Νέο σύνδεσμο δημιούργησαν οι Οινοποιοί της Σαντορίνης

Σε ανακοίνωσή του ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης αναφέρει τα ακόλουθα: 

Την Πέμπτη 9 Μαίου 2024 ο Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ, μία νέο-ιδρυθείσα εταιρία Αστική μη Κερδοσκοπική, πραγματοποίησε την πρώτη της Γενική Συνέλευση στη Σαντορίνη, και εξέλεξε ύστερα από ψηφοφορία το πρώτο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ οι σκοποί της εταιρίας είναι οι εξής:

1. Η προώθηση και βελτίωση της ποιότητας και της εικόνας των κρασιών της περιοχής που ορίζεται από τον τεχνικό φάκελο των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη (εφεξής η Περιοχή).
2. Η υποστήριξη της ανάπτυξης και τουριστικής αξιοποίησης του Αμπελώνα της Περιοχής.
3. Προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς γύρω από το αμπέλι και το κρασί.
4. Συμμετοχή στις διαδικασίες θέσπισης γενικών κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις αμπελουργών, οινοποιών και οινεμπόρων, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία.
5. Προβολή των οίνων της Περιοχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
6. Συμβολή στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη.
7. Συμμετοχή της Εταιρίας σε διεθνείς Φορείς και Ενώσεις που έχουν παρεμφερείς ή ομοειδείς σκοπούς και ανάλογους στόχους. 8. Προστασία ενώπιον πάσης δικαστικής και λοιπής Αρχής στην Ελλάδα και σε τρίτη χώρα και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για οίνους Π.Ο.Π. Σαντορίνη, νομιμοποιούμενης ενδεικτικά να ασκεί αγωγές, καταγγελίες, προσφυγές, ανακοπές και αιτήσεις ακύρωσης κατά σημάτων, αντιρρήσεις και κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων, αλλά και αιτήσεις τροποποίησης των τεχνικών φακέλων αυτών.
9. Κατοχύρωση και διαχείριση συλλογικών σημάτων αναφορικά με την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης για οίνους Π.Ο.Π. Σαντορίνη, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
10. Επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών της Εταιρίας γύρω από το κρασί και τον τουρισμό.
11. Η ανάληψη χορηγιών και η οργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του οίνου.
12. Η οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων προβολής – προώθησης των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη, οινικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης σχετικά με την ευεργετική επίδραση της λελογισμένης κατανάλωσης του οίνου στην υγεία, καθώς και προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και γενικότερα συναφών σχετικών με την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.
13. Η επιδίωξη και στήριξη της βιωσιμότητας και της ευημερίας των μελών της Εταιρίας, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, κυρίως μέσω της παρακολούθησης, ανάλυσης και ανάπτυξης των αγορών και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων ξεχωριστά και του αμπελοοινικού κλάδου ως σύνολο .
14. Η προώθηση των αξιών της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης και της κλιματικής μετάβασης.
15. Η συμμετοχή σε εθνικά και διευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγής και μετάδοσης γνώσεων, ερευνητικού, αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα που αποσκοπούν στην αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου αλλά και ευρύτερα της παραγωγικής οικονομίας καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εκτός των εγγεγραμμένων μελών ο Σύνδεσμος Ο. Σ. ΑΜΚΕ προβλέπει την ύπαρξη επίτιμων αλλά και συνδεδεμένων μελών έτσι ώστε οι σκοποί και το έργο να διαχέονται σε μεγαλύτερο εύρος της τοπικής κοινωνίας για αρωγή, κατανόηση και βοήθεια. Τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης απαρτίζουν 13 οινοποιητικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Σαντορίνη, στη Θηρασία αλλά κάποιες και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες είναι (αναφέρονται οι διακριτικοί τίτλοι):

1. Anhydrous Οινοποιητική ΙΚΕ
2. Αμπελώνες Βασάλτης ΕΠΕ
3. Γαία Οινοποιητική ΑΒΕΕ
4. Κρίτων Μον ΙΚΕ
5. Κτήμα Αργυρός ΟΕ
6. Κτήμα Σιγάλα ΑΕ
7. Μπουτάρη Οινοποιεία ΑΕ
8. Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος
9. Οινοποιείο Βενετσάνος ΙΚΕ
10. Οινοποιείο Γαβαλάς ΕΕ
11. Οινοποιϊα Terrasea AE
12. Santo Wines ΣΥΝΠΕ
13. Volcanic Slope Vineyards

Στο εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο με διάρκεια θητείας 3 ετών, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Πέτρος Ι. Βαμβακούσης - Δντής του Οινοποιείου Βενετσάνος, Αντιπρόεδρος και μόνιμο μέλος στο ΔΣ ο Ματθαίος Α. Δημόπουλος – Δντής της Santo Wines, Γραμματέας ο Γιάννης Λ. Παρασκευόπουλος συνιδιοκτήτης της Γαία Οινοποιητική, Ταμίας ο Στέλλιος Ι. Μπουτάρης Διευθύνων Σύμβουλος του Κτήματος Σιγάλα, και μέλος ο Ματθαίος Ι. Αργυρός ιδιοκτήτης του Κτήματος Αργυρός. 
Εξελέγησαν δύο επίσης αναπληρωματικά μέλη, ο Γιώργος Ε. Γαβαλάς ιδιοκτήτης του ομώνυμου οινοποιείου και ο Γιάννης Β. Βαλαμπούς, ιδιοκτήτης του οινοποιείου Βασάλτης. ]

Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών κυριάρχησε το βασικό θέμα που θα αποτελέσει αρχικά και το κυρίαρχο μέλημα του Συνδέσμου Ο.Σ. ΑΜΚΕ, που επιγραμματικά αναφέρεται στη βιωσιμότητα του Σαντορινιού αμπελώνα, ο οποίος φθίνει αργά και σταθερά λόγω γήρανσης των πρέμων, λόγω της αλόγιστης άναρχης δόμησης και φυσικά λόγω της κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην παράκτια λεκάνη της Μεσογείου.

Και ενώ τα κρασιά ΠΟΠ Σαντορίνη με κυρίαρχη ποικιλία το Ασύρτικο έχουν καταφέρει να σκαρφαλώσουν στην κορυφή των ποιοτικότερων κρασιών του κόσμου, με μεμονωμένες αλλά και συλλογικές προσπάθειες ετών, ο πρωτογενής τομέας πάνω στον οποίο στηρίζεται το οινοποιητικό οικοδόμημα, δείχνει να βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί. Παράλληλα η βιοποικιλότητα του νησιού αλλά και η αρχιτεκτονική του τοπίου επηρεάζονται άμεσα από την επιβίωση του Σαντορινιού αμπελώνα, ο οποίος παρά την προστασία του από την υπάρχουσα νομοθεσία, μειώνεται τόσο σε έκταση, όσο και σε παραγωγικότητα.

Ο Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ και τα μέλη του θα εργαστούν σκληρά για την αντιστροφή του κλίματος, έχοντας ως βασικό άξονα την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αμπελοκαλλιέργεια, την εξασφάλιση ανθρωπίνων πόρων και την εφαρμογή έρευνας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Η συνεισφορά της πολιτείας, του ΥπΑΑΤ, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Θήρας θεωρείται απαραίτητη καθώς πρέπει να κατανοήσουν ότι η βιωσιμότητα του αμπελώνα και τον προιόντων που παράγει επηρεάζει το τουριστικό προιόν, τις εξαγωγές ελληνικών προιόντων και το εισόδημα πάρα πολλών οικογενειών. Για τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Στο «κόκκινο» η υποστελέχωση στα νοσοκομεία των νησιών – Τι δηλώνει ο Ορθοπεδικός του νοσοκομείου Θήρας
Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου λόγω έκπτωσης της θέσεως του
Αλλοδαπός έκλεβε κινητά πελατών σε νυχτερινό μαγαζί της Θήρας
Στη Σαντορίνη με την οικογένειά του βρέθηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Στην έλλειψη βασικών υποδομών του νησιού αναφέρθηκε στον ΣΚΑΙ η Μαργαρίτα Καραμολέγκου, εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης
intronews.gr: 19.000 και 63 ημέρες. Τα αμείλικτα νούμερα για τη Σαντορίνη που έχουν φέρει σε απόγνωση τους ντόπιους
Δίνουν και παίρνουν οι συμβουλές φέτος για το πως να αποφευχθεί ο συνωστιμός στη Σαντορίνη
«Θεραπεία» του "υπερτουρισμού" και των αρνητικών προσήμων θεωρείται το πλαφόν στον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων
Πιστός στις παραδόσεις ο πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου διοργανώνει την Κυριακή 23/6 τον Κλήδωνα
Φρυκτωρίες 2024: Οι Κυκλάδες Επικοινωνούν αναδεικνύοντας την κοινή τους κληρονομιά
Η νέα απόφαση του Λιμεναρχείου Θήρας για το Αμμούδι με ισχύ απο 22 Ιουνίου
Θυελλώδεις ανέμους προαναγγέλει το Λιμεναρχείο Θήρας
Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος 22 με 25 Ιουνίου
H Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2024 στη Σαντορίνη
Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος το διάστημα 18 - 23 Ιουνίου
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
Volcano TV
© 2024 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.