Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/05/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Την συνεδρίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε εδω : 

www.facebook.com/Volcano-TV-242206286638094


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2022

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019,  καθώς και το Α.Π. 18318/13-03-2020  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ( Στο Υπ΄άριθ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid-19  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ (Α’55), σας καλεί  σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την  23Η  του μηνός   ΜΑΪΟΥ   2022, ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Α/α 
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1.  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ  Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2021 ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ).
EIΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
 
 
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ΤΟΥ κ. TEUTA BREGU ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΤΟΥ κ. RUCAJ BLEDAR ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» ΤΗΣ «ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΥΡΕΙΟ)» ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΙΑΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 6/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» . ( ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2021 ΤΟΥ Ο.Κ.Μ.Π.).
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2022. ( ΑΠΟΦΑΣΗ  11/2022 ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ).
EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 
 
 
 1.  
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» . (ΑΠΌΦΑΣΗ  55/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
 
 1.  
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΛΠ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 
 1.  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
 • THΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 206/2017 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
 • ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.  152/2019  ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.»
EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

 
 
 
 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
"Οι νέοι τραγουδούν για τους νέους" - Συναυλία του Εθνικού Ωδείου Θήρας και του Γραφείου Νεότητας της Ι.Μ. Θήρας
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για την ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND
Προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση 25-28/6
Οριστική λύση στα προβλήματα του ΓΝΘ με παρέμβαση του Δημάρχου Θήρας
Το ΠΑΣΟΚ Θήρας για την επετειο απο τον θανατο του Ανδρέα Παπανδρέου
Οι φετινές επιδοσεις νησιων των κυκλαδων σε εσοδα καταλυματων και εστιασης
Απολύτως ασφαλής προορισμός η Σαντορίνη
Συγχαρητήρια της Θηραϊκής Πολιτείας στον Πανθηραικό
Αρχοντικά, ρεμπέτικα, βουτιές και το Stoiximan AegeanBall Festival 2022
Οι ΔΡΑΣΕΙΣ της "ΕΣΤΙΑΣ" του ΠΥΡΓΟΥ για ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με το συγκρότημα «ΕΜΜΕΛΟΝ» την 1η ιουλίου στο Μεγαλοχώρι
Santorini Film Festival θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2022 στον πανέμορφο χώρο του Cine Kamari
Μετασυνεδριακη εκδρομή του Παγκόσμιου Συνέδριου των ηφαιστείων στη Σαντορίνη
Θηραική Πολιτεία : Η δε κακή βουλή τω βουλεύσαντι κάκιστη" Ησίοδος. Δηλαδή : Η κακή απόφαση κάνει περισσότερο κακό σε αυτόν που την πήρε
Volcano TV
Hondos_KE
δεναξας
© 2022 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.