Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021

Προς αποκατάσταση πολλά κτήρια του Δήμου Θήρας

Συντάκτης: ΔΚ

Στη δημοπράτηση του έργου συντήρησης, αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης όλων των κοινοτικών κτηρίων προχώρησε ο Δήμος Θήρας, προκειμένου να “θεραπευτούν” σημαντικά κτηριολογικά προβλήματα, αλλά και να διασφαλιστεί η ενεργειακή αποδοτικότητά τους.

Το έργο αφορά σε μερικά ιδιαίτερα σημαντικά κτήρια, όπως τα κτήρια φιλοξενίας (για δημόσιους λειτουργούς) Θηρασιάς και Οίας, το παλαιό Ιατρείο Θηρασίας, το κτήριο αρχείου ΚΕΠ Θηρασιάς, το κτήριο ταχυδρομείου Εμπορίου, η Κοινότητα Εμπορείου κ.α.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και έχει συνολικό προϋπολογισμό 610.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ αναμένεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης με ανάδοχο, καθώς οι προσφορές αποσφραγίστηκαν την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου.

Κτήρια φιλοξενίας Θηρασιάς και Οίας

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, το κτήριο φιλοξενίας στη Θηρασιά χρησιμοποιείται ως κατάλυμα για τους εργαζόμενους στο νησί όπως καθηγητές και γιατρούς. Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίσμα το οποίο χωρίζεται σε τρεις χώρους. Το κτίσμα έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες στα επιχρίσματα από την υγρασία καθώς και στα κουφώματα του. Οι προβλεπόμενες από τη μελέτη παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων στη μόνωση του δώματος, στην αντικατάσταση της κουζίνας, στην αντικατάσταση των πλακιδίων μπάνιου και των ειδών υγιεινής, στην αντικατάσταση των κουφωμάτων, της υδραυλικής εγκατάστασης και στην εγκατάσταση κλιματιστικών θέρμανσης – ψύξης.

Για το κτήριο φιλοξενίας Οίας, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο της παλαιάς Κοινότητας Οίας προβλέπονται αντίστοιχες εργασίες, ενώ παράλληλα θα γίνει αντικατάσταση και της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Παλαιό ιατρείο Θηρασιάς

Όπως σημειώνεται, στο παλαιό αγροτικό ιατρείο Θηρασιάς εντοπίστηκαν προβλήματα υγρασίας λόγω ανεπαρκής υγρομόνωσης στο δώμα, τα κουφώματα είναι φθαρμένα με μονούς υαλοπίνακες και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι παλαιά και προβληματική. Η εγκατάσταση της κουζίνας είναι υποτυπώδης με παλιά φθαρμένα ντουλάπια καθώς και ο χώρος της τουαλέτας.

Για την αναβάθμισή του, προβλέπονται παρεμβάσεις για τη μόνωσή του, την αντικατάσταση της κουζίνας, των πλακιδίων και των ειδών υγιεινής στο μπάνιο, η αντικατάσταση κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, η αντικατάσταση ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης, καθώς και η εγκατάσταση κλιματιστικών.

Αρχείο ΚΕΠ Θηρασιάς

Στο κτήριο όπου στεγάζεται τ ο αρχείο του ΚΕΠ Θηρασιάς παρατηρείται εκτεταμένη υγρασία, η οποία όπως τονίζεται απειλεί να καταστρέψει το αρχείο. Για την αποκατάστασή του, προβλέπεται η καθαίρεση και επισκευή των επιχρισμάτων εξωτερικά, η μόνωση του δώματος, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, καθώς και η αντικατάσταση των κουφωμάτων.

Αγροτικό ιατρείο Οίας

Στο παλαιό κτήριο της Κοινότητας Οίας, που σήμερα στεγάζει το αγροτικό ιατρείο, παρατηρείται καταστροφή των κουφωμάτων, λόγω των πολλών και έντονων βροχοπτώσεων, ενώ σημειώνεται ότι το μπάνιο και η κουζίνα χρήζουν αντικατάστασης, προκειμένου να πληρούν τους ελάχιστους κανόνες υγιεινής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ανάδοχος που προκύπτει από το διαγωνισμό πρόκειται να καθαιρέσει και να επισκευάσει τα επιχρίσματα εξωτερικά και εσωτερικά, να μονώσει το κτήριο, να κατασκευάσει κουζίνα, να αντικαταστήσει τα πλακίδια και τον εξοπλισμό του μπάνιου, να αντικαταστήσει κουφώματα και κιγκλιδώματα, να εγκαταστήσει νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και να τοποθετήσει κλιματιστικά.

Ταχυδρομειο – Αγροτικό Ιατρείο Εμπορείου

Το κτήριο του ταχυδρομείου συστεγάζει το ταχυδρομείο και το αγροτικό ιατρείο Εμπορείου. Ενώ το ιατρείο εσωτερικά είναι πρόσφατα ανακαινισμένο, το ταχυδρομείο έχει αρκετά προβλήματα όπως υγρασίες, πρόχειρες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κατεστραμμένα κουφώματα. Επίσης δεδομένου, ότι το αγροτικό ιατρείο θα μεταφερθεί σε νέο χώρο θα γίνει επέμβαση στον χώρο, έτσι ώστε να ενοποιηθεί με το ταχυδρομείο.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μεταξύ άλλων η μόνωση του κτηρίου, η αντικατάσταση των κουφωμάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η διάνοιξη εσωτερικού τοίχου για την συνένωση των χώρων και η εγκατάσταση κλιματιστικών.

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μελέτη, το κτήριο της Κοινότητας Εμπορείου, εκτός από υπηρεσίες του Δήμου, στεγάζει επίσης και μια αίθουσα που εξυπηρετεί το Δημοτικό Σχολείο Εμπορείου. Τα κτήρια είναι παλιά με σημαντικά προβλήματα στα κουφώματα, όπου η εισροή νερού έχει δημιουργήσει προβλήματα υγρασιών. Επίσης οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χρειάζονται άμεση αντικατάσταση.

Προκειμένου να αναβαθμιστεί το κτήριο, προβλέπονται επιχρίσματα και τοποθέτηση κουφωμάτων στο χώρο του υπογείου, καθώς και διάστρωση τσιμέντου στο δάπεδο. Επισκευή των επιχρισμάτων εξωτερικά και εσωτερικά, μόνωση, χρωματισμός, αντικατάσταση κουφωμάτων και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στους κύριους χώρους, διάνοιξη του εσωτερικού τοίχου για τη συνένωση των χώρων, αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης και ειδών υγιεινής και εγκατάσταση κλιματιστικών.

 

Στον Σύλλογο Διασωστών Εθελοντών Εμπορείου έχει παραχωρηθεί ένας χώρος δίπλα στο κτίριο της κοινότητας. Το κτήριο φέρει εμφανή σημάδια υγρασίας με αποκόλληση του σοβά. Επίσης χρειάζονται αλλαγή τα κουφώματα. Πέραν αυτών των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί επίσης μόνωση και χρωματισμός του κτηρίου εσωτερικά και εξωτερικά.

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει περαιώσει το σύνολο των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη εντός έξι μηνών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην προθεσμία αυτή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ειδικές συνθήκες για την εκτέλεση των εργασιών και συγκεκριμένα αναφέρεται, πως η εκτέλεση αυτών θα γίνει κατά φάσεις, με παράλληλη λειτουργία των σχολείων στο διπλανό χώρο, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο ασφάλειας και μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Επίσης, υποχρεωτικός θα είναι και ο επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Προέλευση : www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-kyklades/2021/01/22/pros-apokatastasi-ta-koinotika-ktiria.html

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
Hondos_210223
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θήρας 1/3 16.00 - θέματα
Σημαντική καθίζηση του οδοστρώματος στο Καμάρι
Αναφορά πανδημίας της 26/2 – Κρούσματα στις ΠΕ Θήρας (2), Νάξου (7) και Σύρου (2). Η Σύρος στο "κόκκινο", η Μύκονος σε απλή επιτήρηση
Ο Δήμος Θήρας εντείνει τη μάχη κατά της πανδημίας
Θηραϊκή Πολιτεία : Μελέτη προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου νήσου Θήρας
Μission in Santorini από την Healthy Seas
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μονόλιθο- Αγ. Παρασκευή λόγω εργασιών στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Αναβολή των εκλογών του Συλλόγου Λογιστών Θήρας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Καρτεράδο λόγω εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Έργα ασφαλτόστρωσης στο κεντρικό δημοτικό οδικό δίκτυο
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στo Μεγαλοχώρι λόγω απαραίτητων εργασιών
Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης: Επιστολή στον Υπ. τουρισμού σχετικά με την αμερικανική αγορά
Ν. Συρμαλένιος: Θα δρομολογηθεί επιτέλους η ανέλκυση του ναυαγίου του SEA DIAMOND;
Καλλωπιστικές παρεμβάσεις στην κεντρική πλατεία Φηρών
880 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, 1 στην Π.Ε. Θήρας
Λιγνός_νέα
© 2021 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.