Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τρίτη, 29/9 ώρα 16:00' με τηλεδιάσκεψη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019,  καθώς και το Α.Π. 18318/13-03-2020  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ( Στο Υπ΄άριθ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid-19  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ (Α’55), σας καλεί  σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την   29α  του μηνός   Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη  και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :
 
Α/α 
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1.  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ SEA DIAMOND.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.
 
 1.  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΠ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΡΟΣΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 19/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΗΡΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΡΟΣΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .
 
 1.  
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ κ. ΣΥΡΙΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΗΡΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΜΜΟΥΔΙ ΟΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ WC & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΗΣ κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΡΙΓΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΗΡΑ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΗΡΑ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PELICAN)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ (ΔΕΥΑΘ)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 
 1.  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ ΘΗΡΑΣ-ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ. ΔΕΛΛΑ-ΔΕΝΑΞΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΡΟΣΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΡΟΣΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 
 1.  
 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟ)» ΤΗΣ «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ο.Ε.» ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 
 
 1.  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 90/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 221/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 2ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 239/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 3ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 240/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
web radio
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Διακοπή της υδροδότησης σε Φηρά και Καρτεράδο λόγο σοβαρής βλάβης
Μήνυμα του Δημάρχου Θήρας για τον εορτασμό της 28η Οκτωβρίου
Ενημερωτικές επαφές της Θηραϊκής Πολιτείας για τον Covid19
ΤΩΡΑ: Το δικό μας «ΟΧΙ» που οφείλουμε
Προγραμματισμένη διακοπή στην ηλεκτροδότηση 29/10
Προειδοποίηση της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης προς τα μέλη της για απόπειρες phishing
Κλειστό το Α1 της Α τάξης στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου
Διακοπή υδροδότησης στο Ακρωτήρι λόγω αποκατάστασης βλάβης
Ανακοίνωση του Δήμου Θήρας για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση 27/10
Ευχαριστίες του Πτωχοκομείου προς δωρητές
Την υποστήριξη όλων μας ζητά ο Σύλλογος "Stray Paws Santorini"
Την ίδρυση Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο ΕΠΑ.Λ (ξανα)ζητά ο Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης
Θανατηφόρο τροχαίο στο Εμπορείο
Προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση 24 και 26/10
Denaxa
Λιγνός_νέα
Hondos_201027
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.