Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας (18.8)

 
Σύμφωνα με την πρόσκληση του Δήμου Θήρας, 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/2020

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, καθώς και το Α.Π. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ( Στο Υπ΄άριθ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ (Α’55), σας καλεί σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 18η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :
Α/α
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ , ΣΙΚΙΝΟΥ ΑΝΑΦΗΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΙΟΥ (Σ.Α.Φ.Ι.).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 
 1.  
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 9 ΦΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.


 
 1.  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ και ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΖΩΟΦΙΛΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ και ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΗΣΣΕΣ», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 
 1.  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΜΕΤΡΟΝ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.Κ.Ε.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 
 1.  
ΑΙΤΗΜΑ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ (2) ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 
 1.  
ΑΙΤΗΜΑ κ.MIRTCHEV VALERI και ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΚΟΠΗ (3) ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΗΡΩΝ –ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 
 1.  
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 
 1.  
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.


 
 1.  
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ΤΗΣ “Z.&G. PENARRUBIA IKE”, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 24/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 25/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ Β’ 678/2017)-ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 
 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
Denaxa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
H LIDL Ελλάς και το Ίδρυμα Α. Λασκαρίδη καθάρισαν το βυθό και τις ακτές της Σαντορίνης
Δήλωση Δημάρχου Θήρας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Σεπτεμβρίου
Lost Atlantis Museum : Ανακοίνωση ωραρίου μέχρι 15 Οκτώβρη
Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θήρας
Επανέναρξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τον Σύλλογο Κρητών Σαντορίνης "Το Αρκάδι"
Επίσκεψη της Κ. Μονογυιού στο Πτωχοκομείο Θήρας
Η εκδήλωση της Lidl Ελλάς και του Ιδρύματος Λασκαρίδη στη Σαντορίνη
Δήμος Θήρας : Μεθοδικά και συντονισμένα προχωρά το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τη Σαντορίνη
Συνεχίζονται μέχρι 25/10 τα δρομολόγια του Worldchampion Jet
Συνάντηση του Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη
Το αναλυτικό πρόγραμμα της 58ης αιμοδοσίας
Επίσκεψη Νίκου Συρμαλένιου σε Σαντορίνη
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος είχε ο Δήμαρχος Θήρας για το νέο λιμάνι
Με «fast track» και προυπολογισμό 40 εκ. ξεκινά Μαρίνα για 350 σκάφη στο Μονόλιθο
9 στα 9 βραβεία για τη SantoWines στο Decanter World Wine Awards 2020
web radio
Λιγνός_νέα
Hondos_200929
Poliiatreio
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.