Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020

Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παραλιών του Δήμου Θήρας

Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

 • δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, από τις 9:00 πμ έως τις 2:00 μμ στο Δημοτικό Κατάστημα στα Φηρά Θήρας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 382/2019 απόφαση του Δ.Σ

Σε περίπτωση που η παραπάνω δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, στις ίδιες ώρες και στους ίδιους χώρους όπως ορίζονται παραπάνω.

 

 • διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι τριετής και ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31/12/2022.

 

Οι χώροι παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, η τιμή εκκίνησης ανά έτος για καθέναν από αυτούς καθώς και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

Α/ Α

 

Δήµος

 

Θέση

 

Έκταση

Τιµή ανά τ.µ. (χρήση

οµπρελοξαπλ.)

Τιµή εκκίνησης µίσθωσης ανά έτος (Σε χρήση θαλάσσια μέσα αναψυχής έκπτωση 20% σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4165/20-05-2016)

Χρήση

Ποσό εγγυητικής επιστολής (10% επί της τιμής εκκίνησης για την τριετία- για το 2020 μείωση 60% στην τιμή εκκίνησης)

1

Θήρας

Καµάρι θέση 1 (κάτω από το κεντρικό πάρκινγκ

(Συρίγου))

 

300 τ.µ.

21,50 ευρώ/τ.µ.

{((21.5*300)+2500)*0.8}

=7.160 ευρώ

 

 

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

 

1.718,40 ευρώ

2

Θήρας

Καµάρι θέση 2 (από το µόλο που βρίσκεται µετά το ξενοδοχείο

¨OCEANIS

BAY¨ έως και

20 µέτρα νότια

200 τ.µ.

10 ευρώ/τ.µ.

{((200*10)+1000)*0.8}

= 2.400 ευρώ

 

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

 

 

 

576 ευρώ

3

Θήρας

Καµάρι θέση 3

(30 µέτρα βόρεια από το µόλο που βρίσκεται µετά το ξενοδοχείο

¨OCEANIS

BAY¨ έως και

50 µέτρα βόρεια)

200 τ.µ.

10,00 ευρώ/τ.µ.

(200*10)

= 2.000,00 ευρώ

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

 

 

480 ευρώ

4

Θήρας

Περίσσα θέση 4 (ανάµεσα στα καταστήµατα

¨MEDITERRAN EAN DIVE

CENTER¨ και

¨POSEIDON¨)

300 τ.µ.

14,00 ευρώ/τ.µ.

{((300*14)+1500)*0.8}

= 4.560 ευρώ

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

 

1.094,40 ευρώ

5

Θήρας

Περίβολος θέση 5 (ανάµεσα στα καταστήµατα

¨ΚΟΥΖΙΝΑ¨ και

¨ΜΕΡΑ¨)

300 τ.µ.

14,00 ευρώ/τ.µ.

{((300*14)+1500)*0.8}

= 4.560,00 ευρώ

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

1.094,40 ευρώ

6

Θήρας

Περίβολος θέση 6 (κάτω από την ιδιοκτησία

Ιωάννη Χρυσού)

300 τ.µ.

19,00 ευρώ/τ.µ.

{((300*19)+2000)*0.8}

= 6.160,00 ευρώ

 

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

1.478,40 ευρώ

7

Θήρας

Βλυχάδα Τοπικής Κοινότητας

Μεγαλοχωρίου

 

400 τ.µ.

 

14,50 ευρώ/τ.µ.

(400*14.5)

= 5.800,00 ευρώ

 

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

1.392 ευρώ

8

Θήρας

Βλυχάδα Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου µετά τη ¨Θέση 7¨ στη Βλυχάδα Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου

Θήρας

400 τ.µ.

14,50 ευρώ/τ.µ.

(400*14.5)

= 5.800,00 ευρώ

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

 

 

 

1.392 ευρώ

9

Θήρας

Καµπιά Τοπικής Κοινότητας Ακρωτηρίου

Θήρας

340 τ.µ.

10,00 ευρώ/τ.µ.

(340*10)

= 3.400,00 ευρώ

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

816 ευρώ

10

Θήρας

Μπαξέδες

ηµοτικής Κοινότητας Οίας (τοπωνύµιο Κυρά Παναγιά)

250 τ.µ.

10,00 ευρώ/τ.µ.

(250*10)

= 2.500,00 ευρώ

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

600 ευρώ

11

Θήρας

Κουλούµπος

ηµοτικής Κοινότητας Οίας Θήρας (περιοχή

ΚΑΡΡΑ)

400 τ.µ.

10,00 ευρώ/τ.µ.

(400*10)

= 4.000,00 ευρώ

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

 

960 ευρώ

12

Θήρας

Αγίας Παρασκευής

Τοπικής Κοινότητας Βόθωνα Θήρας

500 τ.µ.

10,00 ευρώ/τ.µ.

(500*10)

= 5.000,00 ευρώ

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

1.200 ευρώ

13

Θήρας

Έξω Γιαλός

ηµοτικής Κοινότητας Καρτεράδου

140 τ.µ.

10,00 ευρώ/τ.µ.

(140*10)

= 1.400,00 ευρώ

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

336 ευρώ

 

14

Θήρας

Έξω Γιαλός

Δηµοτικής Κοινότητας Καρτεράδου Θήρας (150 µέτρα βόρεια από το εργοστάσιο τοµατοπολτού

¨Santo¨)

 

2.000 τ.µ.

 

8 ευρώ/τ.µ.

 

{((2000*8)+1000)*0.8} = 13.600,00 ευρώ

 

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

 

 

3.264 ευρώ

15

Θήρας

Μέσα Πηγάδια

Κοινότητας Ακρωτηρίου Θήρας

50 τ.µ.

10 ευρώ/τ.µ.

{((25*10)+1000)*0.8}

= 1.000 ευρώ

+

(25*10) = 250 ευρώ

 

Σύνολο 1.250 ευρώ

25 τμ ομπρέλλες και ξαπλώστρες και

25 τμ

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

 

 

300 ευρώ

16

Θήρας

Περίσσα (κάτω από Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού) περιοχή Δεντράκια

271,90 τ.µ.

23 ευρώ/τ.µ.

((271.9*23)

=6.253,70 ευρώ

Οµπρελο- ξαπλώστρες

 

 

1.500,89 ευρώ

17

Θήρας

 

Περίσσα

(ανάµεσα στα καταστήµατα

PEPITO και

JAZZ)

200 τ.µ.

21 ευρώ/τ.µ.

{((200*21)+2500)*0.8} = 5.360 ευρώ

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

 

1.286,40 ευρώ

18

Θήρας

Καµάρι Αβίς

180 τ.µ.

10 ευρώ/τ.µ.

{((180*10)+1000)*0.8} = 2.240 ευρώ

 

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

537,60 ευρώ

 

19

Θήρας

Ρίβα Θηρασιάς

250 τ.μ.

8 ευρώ/τ.µ.

{((50*8)+1000)*0.8}

= 1.120 ευρώ

+

(200*8) = 1.600 ευρώ

 

Σύνολο 2.720 ευρώ

200 τμ ομπρέλλες και ξαπλώστρες και

50 τμ

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

 

 

 

652,80 ευρώ

20

Θήρα

Καμάρι κάτω από parking Καμάρας

500 τ.μ.

23,50 ευρώ/τ.μ.

(500*23,5)

= 11.750 ευρώ

 

Ομπρέλλες και ξαπλώστρες

 

2.820 ευρώ

 

Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2020 σε εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο β του άρθρου 17 της ΚΥΑ Αριθμ. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864 Β/15-5-2020) κατ’ εξαίρεση (για το 2020), το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

 

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται και με 3,6% (χαρτόσημο και ΟΓΑ)

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

 1. Αίτηση συμμετοχής

 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή διαβατήριο αν πρόκειται για αλλοδαπούς.

 3. Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε

 4. Νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου

 5. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ 47458/2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τ.Β ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως επίσης σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού/παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται: είτε άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α από την αρμόδια Λιμενική αρχή είτε: α) αντίγραφο της αίτησης χορήγησης άδειας Θ.Μ.Α. προς την αρμόδια Λιμενική αρχή και (β) το πρακτικό της Επιτροπής του αρ.35 του Γ.Κ.Λ20 (ΦΕΚ 1929/Β/18), με θετική εισήγηση.

 6. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. Στην περίπτωση που στην Δημοπρασία συμμετέχει προσωπική εταιρεία οι βεβαιώσεις που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν χωριστά από κάθε ομόρρυθμο εταίρο και επί Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και με κατάθεση των καταστατικών των εταιρικών τους. Εφόσον, συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που ενεργούν «Εν Κοινοπραξία» όλα αυτά ευθύνονται «αλληλέγγυα και εις ολόκληρο». Τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και μετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη.

 7. Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του

 8. Βεβαίωση μη οφειλής από την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.ΘΗΡΑΣ (ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.).

 9. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή (συμμετοχής) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, και για το σύνολο των τριών ετών, όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα (Για το έτος 2020 το ποσό της εγγύησης ανέρχεται στο 40% της τιμής εκκίνησης)

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή (συμμετοχής) αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη(καλής εκτέλεσης), ανερχόμενη στο ένα δέκατο (1/10) επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης, την ολοσχερή πληρωμή του μίσθιου και την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης από τον μισθωτή, και για το σύνολο των τριών ετών (Για το έτος 2020 το ποσό της εγγύησης θα ανέλθει στο 40% του επιτευχθέντος μισθώματος).

 

 1. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα:

 • Γενικό Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο

 • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το αρμόδιο Επιμελητήριο και

 • Πιστοποιητικό Πτώχευσης ή μη από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

 1. Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση (Όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν προσκομίσουν το ανωτέρω έγγραφο τη μέρα της δημοπρασίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα το προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης)

 2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου13 του ν. 2971/2001,όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας (Όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν προσκομίσουν το ανωτέρω έγγραφο τη μέρα της δημοπρασίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα το προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης)

 3. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης άνευ δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως.


 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων, εργάσιμες ημέρες και ώρες, διεύθυνση Φηρά Θήρας, ΤΚ 84700 τηλέφωνο: 22863 60139, e-mail: esoda@thira.gov.gr.

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Αντώνιος Σιγάλας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
Covid Protection
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Δήμος Θήρας : Ξεκινήσαμε! Η Σαντορίνη παραμένει μοναδική.
Δημόσιο ευχαριστήριο του Πτωχοκομείου Θήρας στους δωρητές του
Ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου των Φηρών, απο 3.7
Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για τη σπουδαιότητα της τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
«Γράμμα από τη Σαντορίνη» του Γιώργου Χατζηγιαννάκη, στην Καθημερινή
Μεγαλύτερο δρομολόγιο για το Worldchampion λόγω της μη δρομολόγησης του Tera
Ανακοίνωση του Συνδικάτου τουρισμού Θήρας για την έκτακτη αποζημίωση των 534 ευρώ
Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη, Γ. Χατζημάρκου, με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θήρας, Μ. Ορφανό
Άνοιξε το Food Hall της Vita Epsilon
Επιταχύνεται ο εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας – Ελπίδες για έκθεση τοιχογραφιών του Ακρωτηρίου και της Κόρης, την Άνοιξη του 21
Αφίχθη το 1ο charter. Καλή τουριστική χρονιά!
SEAJETS: Έναρξη δρομολογίων από 3 Ιουλίου 2020
Για χρόνια «έφταιγε» ο χάρτης, δημοσίευμα στον «Εφοπλιστή» για το Sea Diamond
Βρέθηκαν τουριστικά καταλύματα καραντίνας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πύργο λόγω εργασιών νέων συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
web radio
VE
Hondos Center
Λιγνός_νέα
Poliiatreio
Όμηρρς
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.