Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020

Περί αστικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων σε περίπτωση κρούσματος

Καθώς η ημέρα που τα τουριστικά καταλύματα θα ανοίξουν πλησιάζει, και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πρόσφατες αποφάσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, πολλοί επιχειρηματίες του τουρισμού διερωτώνται για την ενδεχόμενη αστική τους ευθύνη αν έχουν την ατυχία να αντιμετωπίσουν ένα κρούσμα CoViD-19 στην επιχείρησή τους.
Κατ’ αρχήν, το ευχάριστο είναι ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει την καθόλου απίθανη αυτή περίπτωση, και φαίνεται να απαλάσσει την επιχείρηση από την αστική ευθύνη. Αυτό είναι κάτι που δεν ήταν εύκολο να εντοπισθεί, μέσα στον κυκεώνα ΚΥΑ και ειδικών ρυθμίσεων που έχουν εκδοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την εντοπίσαμε σε μία σχετική διάταξη του Ν/Σ για τον καταδυτικό τουρισμό, αναγραφόμενη ως "Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη”, και σας την παραθέτουμε:


Αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων, έναντι οιουδήποτε προσώπου, σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορονοϊό COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι τουριστικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την προσήκουσα εφαρμογή των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου του παρόντος.


Να επισημάνουμε, ότι η επίκληση της ανωτέρω διάταξης, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την πλήρη συμμόρφωση προς τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, που κοινοποιήσαμε χθες. Κάθε παρέκκλιση, όχι μόνο αναιρεί την άρση αστικής ευθύνης, αλλά έχει πολλές και δυσάρεστες συνέπειες- παραθέτουμε από το ίδιο Ν/Σ:


1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το καθοριζόμενο ως αναγκαίο χρονικό διάστημα, εκδίδονται ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων λειτουργίας τους. Εντός της κοινής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων βάσει των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, το χρονικό διάστημα ισχύος των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 και τη διαπίστωση των παραβάσεων είναι οι κατά τόπο αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, η Ελληνική Αστυνομία, η δημοτική αστυνομία και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019(Α' 133). Αρμόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς του διοικητικού μέτρου της αναστολής λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού.
4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, η εφαρμοστέα διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.


Το παρόν δημοσίευμα των “Νέων της Σαντορίνης” είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και μόνο, και επειδή:
- Η πρόσφατη νομοθεσία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωναϊού είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, όπως και κατεπείγουσα, με συνέπεια να εμφανιστούν στην πράξη νομοθετικά κενά και παραλείψεις,
- Κάθε τουριστική επιχείρηση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, που μπορεί να την διαφοροποιούν από τα ισχύοντα για τις υπόλοιπες διαφορετικών κατηγοριών, ή και τις ίδιας κατηγορίας,
δια ταύτα, νομίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να μην εφησυχάζουν από την ανωτέρω διάταξη, και να παίρνουν και την γνώμη του νομικού τους συμβούλου.


 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
web radio
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΕΛΜΕ Θήρας: Πέμπτη 1η Οκτώβρη συγκέντρωση στις 12 στην πλατεία των Φηρών και τρίωρη στάση εργασίας 11-2
Θηραϊκή Πολιτεία: Επιτέλους η Δημοτική Αρχή αντέδρασε, έστω και κατ’ αυτόν τον τρόπο
Υποβρύχιος καθαρισμός Αμμουδίου και Περίσσας: απολογισμός
Εργασίες στον Μονόλιθο για το δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης του οικισμού Αγ. Παρασκευή
H LIDL Ελλάς και το Ίδρυμα Α. Λασκαρίδη καθάρισαν το βυθό και τις ακτές της Σαντορίνης
Δήλωση Δημάρχου Θήρας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Σεπτεμβρίου
Lost Atlantis Museum : Ανακοίνωση ωραρίου μέχρι 15 Οκτώβρη
Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θήρας
Επανέναρξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τον Σύλλογο Κρητών Σαντορίνης "Το Αρκάδι"
Επίσκεψη της Κ. Μονογυιού στο Πτωχοκομείο Θήρας
Η εκδήλωση της Lidl Ελλάς και του Ιδρύματος Λασκαρίδη στη Σαντορίνη
Δήμος Θήρας : Μεθοδικά και συντονισμένα προχωρά το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τη Σαντορίνη
Συνεχίζονται μέχρι 25/10 τα δρομολόγια του Worldchampion Jet
Συνάντηση του Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη
Το αναλυτικό πρόγραμμα της 58ης αιμοδοσίας
Denaxa
Λιγνός_νέα
Hondos_200929
Poliiatreio
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.