Τρίτη, 07 Απριλίου 2020

Συνεδριάζει τη Τρίτη 10 Δεκεμβρίου το ΔΣ Θήρας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την  10η του μηνός    Δεκεμβρίου   2019, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη    και ώρα   16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :
Α/α 
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1.  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 1.  
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠAΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Interreg Balkan-Mediterranean: “Monuments in Nature: A creative Co –existence”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 1.  
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΣ» ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  (Ε.Ε.Δ.Δ.) ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 17/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΛΥΧΑΔΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΙ Ο κ. ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 18/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ  «ΦΤΕΛΟΣ ΑΕΒΕ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ ΘΗΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΦΗΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΦΗΡΩΝ-ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ. (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 19/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ» ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΑΦΩΝ ΛΙΓΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΟΣ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΤΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 20/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑΚΗ  Α.Ε.Ε. (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 21/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ «ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 22/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 
 1.  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ «KIDS SAVE LIVES-ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 
 1.  
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 
 1.  
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ #57.363,82#€ (Δ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ  Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ  Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ  Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 
 
 1.  
«ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 
 1.  
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
 
                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Reschedule
Koronoios
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Μόνο Τετάρτες συναλλαγές στην ΔΕΥΑΘ Οίας
Δηλώσεις του Δημάρχου στο Open TV για την παύση των οικοδομικών εργασιών
13η Μαύρη Επέτειος από το Ναυάγιο του Sea Diamond
Διακοπές ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ για Τρίτη- Τετάρτη
Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό – τουρισμό για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Γρηγόρης Μαντούσης: Οι μέχρι σήμερα ενέργειες του Δήμου για τον κορωναϊό (ενημερωμένο δελτίο τύπου)
Συμπαράσταση της ΕΛΜΕ Θήρας στους εργαζόμενους στην δημόσια υγεία
Η Λαϊκή Συσπείρωση Θήρας για την παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Ικανοποιημένος ο Δήμαρχος από τα νέα μέτρα της Πολιτικής Προστασίας
Εξαιρούνται της απαγόρευσης και τα έργα της ΔΕΥΑΘ
Απαγόρευση οικοδομικών δραστηριοτήτων για ένα μήνα στην Σαντορίνη
Κρίσιμη έλλειψη ρευστότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Σαντορίνης
Υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας και για τις συνεταιριστικές οινοποιητικές ζητά από την κυβέρνηση η Ένωση Θηραϊκών Προϊόντων
Περισσότεροι περιορισμοί στις μετακινήσεις από και προς τα νησιά
Νέος διοικητής στο Νοσοκομείο Θήρας
web radio
Web Tv
Denaxa
Mikres Aggelies
Nova
Poliiatreio
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ


ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84700
ΤΗΛ: 22860 24500 & 25221
SKYPE: neasantorinis
EMAIL: [email protected]
Διαφημιστικό - Αγγελίες: [email protected]
FOLLOW US
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.