15 Νοεμβρίου 2019 Επικοινωνία
25/10/2019

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η του μηνός Oκτωβρίου 2019,

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η του μηνός Oκτωβρίου 2019,
Συνεδριάζει στο ΔΑΠΠΟΣ  την   29α του μηνός    Oκτωβρίου   2019, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη     και ώρα   16:00 το Δημοτικό ΣΥμβούλιο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :
Α/α 
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1.  
ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 
 1.  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ.
 
 1.  
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 1.  
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.   
 1.  
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ (e-pde).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ : «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 
 1.  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 298/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ : «ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΗΡΑΣ (ΔΕΥΑΘ)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 
 1.  
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 299/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ : «ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 
 1.  
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 136/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 
 1.  
EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 
 
 1.  
EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 1,2,4,6,7 ΚΑΙ 8 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
 
                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ
 
13/11/2019
 
NEWSLETTER
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84700
ΤΗΛ: 22860 24500 & 25221
SKYPE: neasantorinis
EMAIL: [email protected]
Διαφημιστικό - Αγγελίες: [email protected]
© 2019 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved