Κυριακή, 05 Απριλίου 2020

Συνεδριάζει την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2019 το ΔΣ Θήρας

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   11η του μηνός    Oκτωβρίου   2019, ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή     και ώρα   17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :
Α/α 
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1.  
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 
 1.  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 292/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5001760.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ.
 
 1.  
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΚΑΙ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β΄/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 
 1.  
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΣΔΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 01/09/2019 – ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 246 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ), ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4623/2019 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 156/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΑΙΤΗΜΑ κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Ο κ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 1.  
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ #6.240# € ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 
 1.  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ , ΑΓΟΡΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 21/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.
 
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 22/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.
 
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 29/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 144/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΛΑΙΗΖ ΕΤΟΥΣ 2018».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 143/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΛΑΙΗΖ ΕΤΟΥΣ 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
 
                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Reschedule
Koronoios
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Περισσότεροι περιορισμοί στις μετακινήσεις από και προς τα νησιά
Νέος διοικητής στο Νοσοκομείο Θήρας
Εργασίες καθαρισμού του δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην περιφερειακή οδό Μεσσαριάς – Καμαρίου
Τροποποίηση δρομολογίου Πρέβελης
Γρηγόρης Μαντούσης: Οι μέχρι σήμερα ενέργειες του Δήμου για τον κορωναϊό
Συνέντευξη του Δημάρχου Θήρας στον Santorini 106.4 και τον Παναγιώτη Μυτιληναίο
Απαγορεύεται από το Σάββατο κάθε οικοδομική δραστηριότητα στην Καλντέρα
Διακοπές ηλεκτροδότησης για το προσεχές τετραήμερο
Απαγορεύεται το ψάρεμα (και όχι μόνο την Πρωταπριλιά!)
Δήμος Θήρας: Όχι στην ανακύκλωση τα μέσα προστασίας
Τροπολογία από ΣΥΡΙΖΑ για εξίσωση του μισθολογίου των γιατρών του Γ.Ν. Θήρας (ΑΕΜΥ) με εκείνων του ΕΣΥ
Αποκατάσταση της βλάβης στο Καμάρι που προκλήθηκε από την κατασκευή των έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή
Νέα χρονολογία για την Μινωϊκή Έκρηξη: 1560 π.Χ.
Διακοπές Ηλεκτροδότησης για Τρίτη - Τετάρτη
Προτάσεις μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και την ανακούφιση των δημοτών από την Λαϊκή Συσπείρωση Θήρας
web radio
Web Tv
Hondos Cender
Denaxa
Mikres Aggelies
Nova
Poliiatreio
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ


ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84700
ΤΗΛ: 22860 24500 & 25221
SKYPE: neasantorinis
EMAIL: [email protected]
Διαφημιστικό - Αγγελίες: [email protected]
FOLLOW US
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.