15 Νοεμβρίου 2019 Επικοινωνία
25/09/2019

Το νέο ΔΣ του τελεφερίκ

Το νέο ΔΣ του τελεφερίκ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος όπως ορίζεται από το άρθρο 10 της συστατικής πράξης και σύµφωνα µε τους Νόµους 2539 / 1997, 3852 / 2010 και 4555 / 2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µετά από τη συγκρότηση σε σώµα, κατά την 325η / 20-09-2019 συνεδρίασή του, απαρτίζεται ως εξής: 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
Μπάϊκας Γουρίας Πρόεδρος ∆Σ Πρόεδρος Κοινότητας Ακρωτηρίου 
Πελέκη Μαριάννα Αντιπρόεδρος Πρόεδρος Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς 
Παγώνης Αντώνιος Ταµίας ∆Σ Πρόεδρος Κοινότητας Οίας 
Πιτσικάλη Μαρκέλλα Αναπλ. Ταµίας Πρόεδρος Κοινότητας Μεγαλοχωρίου 
∆ανέζη Μαρία Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Εξω Γωνιάς 
Καραµολέγκος Πέτρος Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Θηρασίας 
Κατσίπης Ευάγγελος Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Εµπορείου 
Καφιέρης ∆ηµήτριος Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Θήρας 
Καφούρος Αρτέµιος Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Βουρβούλου 
Μαρτίδης Νικόλαος Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσαριάς 
Ρενιέρης Γεώργιος Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Ηµεροβιγλίου 
Ρούσσος Γεώργιος Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Βόθωνα 
Ρούσσος Ιωάννης Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Καρτεράδου 
Φύτρου Ειρήνη Μέλος Πρόεδρος Κοινότητας Πύργου 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
Μπάϊκας Γουρίας (Γουλιέλµος) 
13/11/2019
 
NEWSLETTER
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84700
ΤΗΛ: 22860 24500 & 25221
SKYPE: neasantorinis
EMAIL: [email protected]
Διαφημιστικό - Αγγελίες: [email protected]
© 2019 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved