14 Οκτωβρίου 2019 Επικοινωνία
18/09/2019

Ανακοίνωση Πτωχοκομείου

Ανακοίνωση Πτωχοκομείου
Την 17 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδρίασε στην αίθουσα του Πτωχοκομείου Θήρας το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο   Θέματα του προσωπικού.
Αποφασίστηκε η προσωρινή  διατήρηση του σημερινού καθεστώτος εργασίας του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας προκειμένου στο μεταξύ να επικαιροποιηθεί  ο εσωτερικός κανονισμός και η επανάληψη της ανακοίνωσης για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς πρόσληψη υπαλλήλου στους τομείς φύλαξης, μαγειρείου και καθαριότητας. 
ΘΕΜΑ 2ο  Πρόσληψη γραμματέα. 
Αποφασίστηκε η δοκιμαστική πρόσληψη για ένα εξάμηνο του ΔΑΝΕΖΗ Μηνά με δύο επιλαχούσες από όσους είχαν που είχαν υποβάλει αίτηση. Ο νέος γραμματέας θα ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του ταμία και του οικονόμου, όπως αυτά προβλέπονται στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.
Ωράριο εργασίας των εργαζομένων στην γραμματεία από 0800 έως 1400 από Δευτέρα έως και Σάββατο.
ΘΕΜΑ 3ο   Διαχείριση αναλωσίμων που προέρχονται από δωρεές.
Αποφασίστηκε όπως αναλώσιμα (τρόφιμα ή μη) που προέρχονται από δωρεές γίνονται αποδεκτά μόνο από επώνυμες προσφορές και παραλαμβάνονται μόνο από τον οικονόμο.   
Κάθε παραλαβή αναλωσίμων (τροφίμων ή μη) καταγράφεται και αναφέρεται στον Διευθυντή αυθημερόν. 
ΘΕΜΑ 4ο   Είσπραξη μισθωμάτων ακινήτων και δωρεών χρηματικών ποσών.
Αποφασίστηκε όπως τα μισθώματα ακινήτων εισπράττονται από το Ίδρυμα αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Οι δωρεές χρηματικών ποσών γίνονται επώνυμα και κατά την καταβολή των χρημάτων ο ταμίας εκδίδει απόδειξη είσπραξης. Αν ο δωρητής δεν επιθυμεί την επώνυμη καταβολή χρηματικού ποσού, ο ταμίας αναγράφει στην απόδειξη «ανώνυμος» αλλά σημειώνει τα στοιχεία αυτού στην οπίσθια όψη του αντιτύπου της απόδειξης που εκδίδει.
ΘΕΜΑ 5ο   Απαλλοτρίωση ακινήτων προς κάλυψη υποχρεώσεων.
Παρατηρείται στενότητα στην καταβολή φόρου εισοδήματος και φόρου ακίνητης περιουσίας. Το Ίδρυμα έχει την κυριότητα:
α. στην Ερμούπολη Σύρου ενός δυόροφου κτίσματος σε γωνία των οδών Μηνά Διακάκη αρ. 1 (είσοδος επάνω ορόφου) και Ασκληπιού αρ. 6 (είσοδος ισογείου).
β. στη Νάξο δύο (2) αγρούς στη Μονή Χρυσοστόμου εξ αδιαιρέτου (κατά το 50%). Το 1ο 10.000 τ.μ. ονόματι "Ιλούρι", και το 2ο, 2.000 τ.μ. ονόματι "Σκούλικα Λαγκάδι".
Αποφασίστηκε όπως επιχειρηθεί διαδικασία εκποίησης υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 6ο   Ωράριο επισκεπτών.
Αποφασίστηκε όπως επιτρέπεται η είσοδος επισκεπτών καθημερινά μόνο μεταξύ των ωρών 1000 έως 1300 και 1600 έως 2000.
ΘΕΜΑ 7ο   Απόφαση επί νέων αιτήσεων εισαγωγής τροφίμων.
Έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις για την εισαγωγή τροφίμων. Η πρώτη δεν έγινε δεκτή αφού κατά τη γνώμη του Δ.Σ. δεν έχουμε την απαιτούμενη υποδομή για την προστασία και παροχή φροντίδας του ατόμου. Για τη δεύτερη αναβάλλεται η συζήτηση έως ότου υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία.
ΘΕΜΑ 8ο   Διαχείριση ακινήτων στις Κυκλάδες.
Αποφασίστηκε όπως για ένα ακίνητο στη Σαντορίνη επιταχυνθούν οι διαδικασίες καταβολής της οφειλής και έξωσης.
ΘΕΜΑ 9ο   Διαχείριση ακινήτων στην Αττική.
Αποφασίστηκαν μέτρα που ενισχύουν τη διαφάνεια.
ΘΕΜΑ 10ο   Είσπραξη και διαχείριση εισφορών τροφίμων.
Αποφασίστηκε όπως οι  εισφορές των τροφίμων εισπράττονται από το Ίδρυμα αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών.  
Διαμένοντες προσωρινά, για τους οποίους δεν υφίσταται φάκελλος με τα απαραίτητα στοιχεία εξ αιτίας αμέλειας των ιδίων ή των οικείων τους καθώς και όσοι, αν και έχουν το ανάλογο εισόδημα, δεν καταβάλουν το ελάχιστο όριο της προβλεπόμενης εισφοράς, θα πρέπει να μετοικήσουν. 
11/10/2019
 
10/10/2019
 
NEWSLETTER
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84700
ΤΗΛ: 22860 24500 & 25221
SKYPE: neasantorinis
EMAIL: [email protected]
Διαφημιστικό - Αγγελίες: [email protected]
© 2019 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved