Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Δήμος Θήρας: Ασφαλτόστρωση οδών, προϋπολογισμού 335.000€

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ» με CPV 45233223-8, με προϋπολογισμό 335.000€
 

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η απόξεση και ανανέωση του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας σε οδούς στην περιοχή των Φηρών Θήρας.

Οι ασφαλτοστρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα εξής τμήματα:

1.Από την είσοδο του οικισμού στο ύψος του αρτοπωλείου “Mυλωνάς” -  Νεκροταφείου, έως το τέλος της οδού που διασταυρώνεται με τη νέα οδό Αεροδρομίου Οίας προς Βουρβούλο.

2.Από το αρτοποιείο “Μυλωνάς” η οδός που οδηγεί προς τον ΟΑΕΔ, έως το σημείο που διασταυρώνεται με τη νέα οδό Αεροδρομίου – Οίας στο ύψος του Λυκείου Θήρας.

3.Από την πλατεία Φηρών στο ύψος που άρχεται το πλακόστρωτο, έως το ύψος του ξενοδοχείου “Hotel Dedalos” και από εκεί έως το Νεκροταφείο των Φηρών.

4.Από το παλαιό κέντρο Υγείας, έως το τέλος της οδού στο ύψος που βρίσκεται το ίδρυμα Μπελλώνια.

5.Η οδός που οδηγεί από τα Φηρά προς το κάμπινγκ, έως το τέλος της οδού στο ύψος που βρίσκεται το ξενοδοχείο “Hotel Golden Star”.

 
 
Επιγραμματικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
  • Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), σε βάθος έως 60mm, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος". Η εν λόγω εργασία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσία σε επιλεγμένα σημεία και τμήματα των παραπάνω οδών προς ασφαλτόστρωση.
  • Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
  • Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης πάχους 0,04μ, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Η εν λόγω εργασία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσία σε επιλεγμένα σημεία και τμήματα των παραπάνω οδών προς ασφαλτόστρωση.
  • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, με χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).
  • Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας (λωρίδες κυκλοφορίας, βέλη, διαβάσεις, κτλ) και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης όπου απαιτηθεί
  • Ανύψωση φρεατίων


Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.


Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ. 22863-60167,168 Fax: 22860-22814 e-mail: [email protected] Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 95/2019 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας.
 
Από τον Δήμο Θήρας
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
Covid Protection
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της ημερίδας του Σύλλογου Στήριξης Γεν. Νοσοκομείου Θήρας
Ερώτηση ΚΚΕ για την επανασύσταση γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας στην Σαντορίνη
Ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή για το νέο σχολείο του Καμαριού
Πρόσκληση για την εορτή του Αγίου Παϊσίου Μεσαριάς
Γιώργος Χατζημάρκος: “Η φετινή σαιζόν θα κριθεί από την εμπειρία που θα αποκομίσει ο επισκέπτης μας από τις διακοπές του”
Το πρόγραμμα δρομολογίων του H/S/C SANTORINI PALACE
Μέρα μνήμης του σεισμού του 1956
Χορηγία 1,5 τόνου υγραερίου για το υγειονομικό προσωπικό του Γ.Ν. Θήρας
Relax Mind – Ανοιχτές ομάδες ψυχολογικής ενδυνάμωσης ενηλίκων
Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια
Νέος κύκλος αξιολόγησης εστιατορίων για την ένταξη/παραμονή στο δίκτυο Aegean Cuisine. Έως τις 20.7 οι αιτήσεις
Αποδίδει καρπούς το έργο της Θηραϊκής Πολιτείας
Το ιταλικό εστιατόριο και Lounge Bar "Character" ξανά μαζί μας από την Τετάρτη 8 Ιουλίου!
Συγκρατημένη αισιοδοξία στις κρατήσεις – μεγάλες οι διαφοροποιήσεις ανά περιοχή
Ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου των Φηρών, απο 3.7
web radio
Denaxa
Λιγνός_νέα
Hondos Cender
Poliiatreio
Όμηρρς
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.