Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Αποπεράτωση Νέου Κτιρίου Λυκείου, προϋπολογισμός 600.000 ευρώ

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» CPV 45214220-8, με προϋπολογισμό 600.000€.
            Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποπεράτωσης υπάρχοντος διώροφου, με τμήμα ισόγειου, κτιρίου με χρήση εκπαιδευτηρίου (Γενικό Λύκειο Θήρας) καθώς και εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
            Το κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο επιφανείας 1.744,16 τμ. στην εντός σχεδίου περιοχή της δημοτικής κοινότητας Φηρών και αποτελείται από ένα διώροφο τμήμα, το οποίο είναι και το κυρίως κτίριο στο οποίο θα φιλοξενηθούν 6 αίθουσες διδασκαλίας (τρεις στο ισόγειο και τρεις στον όροφο), και από ένα δεύτερο ισόγειο τμήμα στην βόρεια πλευρά του κυρίως κτιρίου στο οποίο θα υπάρχουν τουαλέτες αγοριών και κοριτσιών με ανεξάρτητες εισόδους. Ανάμεσα στο κτίριο των τουαλετών και στο κύριο κτίριο  του συγκροτήματος  υπάρχει  μια μικρή αποθήκη- λεβητοστάσιο. Στην ανατολική και στην δυτική  πλευρά των WC  του συγκροτήματος κατασκευάζονται δυο ημιυπαίθριοι χώροι με εμβαδόν  11,16 τμ.  και 11,78 τμ. αντίστοιχα.
Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου δημιουργούνται δυο επίπεδα λόγω της κλίσης του φυσικού εδάφους. Το ένα επίπεδο είναι αυτό της άμεσης αύλησης των αιθουσών το οποίο προεκτείνεται  κατά 3,00 μ. από το τέλος του ημιυπαιθρίου της νότιας πλευράς  προς την νότια πλευρά του οικοπέδου και τη δημοτική οδό. Σε όλο το μέτωπο του επιπέδου αυτού υπάρχουν σκαλιά τα οποία λόγω της υψομετρικής διαφοράς του φυσικού εδάφους ξεκινούν στην δυτική άκρη του κτιρίου με ένα σκαλοπάτι και καταλήγουν στην ανατολική άκρη του κτιρίου τέσσερα σκαλιά. 
Το ίδιο αυτό επίπεδο επεκτείνεται στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου και μέχρι το όριο του οικοπέδου. Το δεύτερο επίπεδο είναι κεκλιμένο σύμφωνα με το φυσικό έδαφος του οικοπέδου  το οποίο καταλήγει στη στάθμη της δημοτικής οδού.
Οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν για την αποπεράτωση του έργου είναι κυρίως οικοδομικές (χωματουργικά, σκυροδετήσεις, τοιχοδομές, επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις και κουφώματα) καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές (ηλεκτρικά, υδραυλικά, θέρμανση).
          Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
            Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ. 22863-60167,168 Fax: 22860-22814 e-mail: [email protected] Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 97/2019 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας (ΑΔΑ: 7ΖΒ7ΩΡΝ-ΞΩΒ).
 
 
Από τον Δήμο Θήρας
 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
Denaxa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Διακοπή κυκλοφορίας στον Πύργο αύριο
Αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της ημερίδας του Σύλλογου Στήριξης Γεν. Νοσοκομείου Θήρας
Μαθήματα κολύμβησης για ενήλικες από τον Ν.Ο. Σαντορίνης
Σε ισχύ η απαγόρευση πρόσβασης στην Κόκκινη Παραλία
Δικαίωση της Θηραϊκής Πολιτείας από την Ειδική Επιτροπή
Διακοπές ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ για Πέμπτη, 16/7
Ομάδα Γυναικών Σαντορίνης : αντιμετωπίζοντας προκλήσεις σ'ένα κόσμο που αλλάζει
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη
Πρόσκληση για την εορτή της Αγίας Μαρίνας Μεσαριάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εμπορείο λόγω εργασιών νέων συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Ανακοίνωση του Δήμου Θήρας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Φηρά
Νεο Συντονιστικό στην Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θήρας
Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στα Φηρά από το Δήμο Θήρας
Santorini s' agapo: Ταξιδιωτικός οδηγός - "ερωτική εξομολόγηση" για τη Σαντορίνη
Συλλήψεις στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης αλλοδαπών με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα
web radio
Λιγνός_νέα
Hondos Cender
Poliiatreio
Όμηρρς
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.