Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

Στη δημοπρασία η συντήρηση του οδικού δικτύου

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με CPV 45233141-9, με προϋπολογισμό 270.000€
            Το έργο συμπεριλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών οδών στο δημοτικό οδικό δίκτυο της Ν. Θήρας και Ν. Θηρασίας. Συγκεκριμένα και κατόπιν εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας – η οποία και θα υποδεικνύει τόσο την τοποθεσία επέμβασης όσο και τον τρόπο/μεθοδολογία αντιμετώπισης – θα πραγματοποιείται συντήρηση και επισκευή τμημάτων του οδικού δικτύου στη Ν. Θήρα αλλά και στη Ν. Θηρασία, τα οποία θα αξιολογούνται ως επικίνδυνα για τη διέλευση οχημάτων και πεζών και θα χρήζουν επέμβασης και άμεσης αποκατάστασης.
            Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
            Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ. 22863-60167,168 Fax: 22860-22814 e-mail: [email protected] Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 97/2019 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας (ΑΔΑ: ΨΓ22ΩΡΝ-ΥΞ1).
 
Από τον Δήμο Θήρας
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
Denaxa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Πρόσκληση για την εορτή της Αγίας Μαρίνας Μεσαριάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εμπορείο λόγω εργασιών νέων συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Ανακοίνωση του Δήμου Θήρας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Φηρά
Νεο Συντονιστικό στην Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θήρας
Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στα Φηρά από το Δήμο Θήρας
Santorini s' agapo: Ταξιδιωτικός οδηγός - "ερωτική εξομολόγηση" για τη Σαντορίνη
Συλλήψεις στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης αλλοδαπών με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα
Η Μάρθα Σιγάλα των 18.800 μορίων απο το Εμπορείο, συνιστά για τις Πανελλήνιες ψυχραιμία και κριτική σκέψη
Πρόσκληση για την εορτή του Αγίου Παϊσίου Μεσαριάς
Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Θήρας
Αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της ημερίδας του Σύλλογου Στήριξης Γεν. Νοσοκομείου Θήρας
Ερώτηση ΚΚΕ για την επανασύσταση γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας στην Σαντορίνη
Ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή για το νέο σχολείο του Καμαριού
Γιώργος Χατζημάρκος: “Η φετινή σαιζόν θα κριθεί από την εμπειρία που θα αποκομίσει ο επισκέπτης μας από τις διακοπές του”
Το πρόγραμμα δρομολογίων του H/S/C SANTORINI PALACE
web radio
Λιγνός_νέα
Hondos Cender
Poliiatreio
Όμηρρς
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.