Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Η βελτίωση της φυτικής παραγωγής στόχος της νέας προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην προσπάθεια της να συμβάλει στην ανάπτυξη, προστασία και βελτίωση της φυτικής παραγωγής υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου και το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου Α.Ε. συνολικού ποσού 458.800 ευρώ με ισχύ δύο ετών και φορέα εκτέλεσης του έργου το Περιφερειακό Φυτώριο Α.Ε. 
Η Προγραμματική σύμβαση την οποία υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος της ΠΕΔΝΑ Αντώνης Καμπουράκης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτώριου Α.Ε περιλαμβάνει τα εξής:
1ο Μέρος
Α. Παραγωγή 200.000 κτηνοτροφικών αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών για τις ανάγκες των βοσκοτόπων και των μελισσοκόμων των  νησιών του νοτίου Αιγαίου, για την προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας στο Νότιο Αιγαίο (Παράρτημα ΙΙ),συνέχιση και εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας τράπεζας παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου, για την προστασία της βιοποικιλότητας και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Παράρτημα ΙΙ), δημιουργία νέων αποδεικτικών καλλιεργειών αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και νέων ειδών και ποικιλιών όπως τροπικά, υποτροπικά και υπερτροφών (SUPER FOODS) ιπποφαές, ρόδι, μπλουμπέρρι, γκοτζιμπέρρι, κ.λ.π. και συνέχιση των υπαρχόντων με παρατήρηση και καταγραφή της πορείας ανάπτυξης τους, την φυτοπροστασία, την θρέψη τους για την καλύτερη απόδοση τους, με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την  αύξηση της αποδοτικότητας (Παράρτημα ΙΙ), σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, παραγωγή 50.000 δασικών δενδρυλλίων εκτός από την τραχεία Πεύκη με άλλα είδη, βραδύκαυστα λιτοδίαιτα και με άμεση αναβλάστηση μετά από πυρκαγιά, δημιουργώντας φυσικές αντιπυρικές ζώνες που ακόμα και αν καούν αναβλαστάνουν δίνοντας άμεσα ζωή στο καμένο δάσος. Παράλληλα προστατεύεται το έδαφος από την διάβρωση και εμπλουτίζεται με οργανική ουσία μέσω της φυλλόπτωσης τους χειμερινούς μήνες.
Β. Ανάδειξη της βιοποικιλότητας της χλωρίδας των νησιών της Δωδεκανήσου μέσω της δημιουργίας θεματικού και βοτανικού πάρκου με τα ενδημικά και αυτοφυή φυτά και βότανα των νησιών. Η φύτευση των θεματικών και βοτανικών πάρκων θα τα καταστήσει και θα τα αναδείξει γνωστά σε όλες τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές βαθμίδες. Εκτιμώμενο κόστος εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) €.

      2ο  Μέρος: Το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου παίζει σημαντικό ρόλο στην Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνείδηση των παιδιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζοντας τις δράσεις οι οποίες ανήκουν στον τομέα της εκπαίδευσης, της Βιωσιμότητας και της Υγείας και είναι οι  εξής:
• Επισκέψεις του Φυτωρίου σε σχολεία  της Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης  της  Περιφέρειας  µας ,µε σκοπό την υλοποίηση  µε την συνεργασία των µαθητών,  πρόγραµµα κατασκευής λαχανόκηπου και κήπου µε καλλωπιστικά φυτά και πάντα µε γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία. Το Περιφερειακό Φυτώριο εκτός από την τεχνογνωσία θα παράσχει στα  σχολεία όλα τα υλικά τα οποία έχουν σχέση µε τις καλλιέργειες των φυτών.
 •  «Τράπεζα σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών»
             Είναι μία δράση που ήδη υλοποιείται από το Φυτώριο μας και στόχος μας είναι η ανάπτυξη της  με σκοπό  την συλλογή, την διατήρηση και  την διάδοση όσων περισσότερων παραδοσιακών σπόρων υπάρχουν  μέσα από την τεράστια Βιοποικιλότητα όλων των νησιών του Ν. Αιγαίου.
Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από την συνεργασία με τους επαγγελματίες  αγρότες και μη  που καλλιεργούν παραδοσιακούς σπόρους ,αρχικά  για την συλλογή τους και  μετέπειτα για την σωστή τεχνική  παραγωγής  καθαρών σειρών. Η βοήθεια των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των δύο νομών θα είναι καθοριστική.
 • Πρόγραµµα επισκέψεων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Φυτώριο µε σκοπό την εκπαίδευσή και την ενημέρωση τους σε θέµατα Γεωργίας και ότι έχει σχέση µε την χλωρίδα της περιοχής µας. Εκπαιδεύσεις σε θέµατα αειφορίας  και  τρόπους προστασίας του Περιβάλλοντος. Αυτές οι δράσεις διακρίνονται σε δύο προγράμματα τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων και είναι: 1) «Καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον» και 2) «Τα αρωματικά φυτά και βότανα της Δωδεκανήσου».
• Επίσης το φυτώριο σε συνεργασία µε το ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων θα αναλάβει  την έκδοση και εκτύπωση των απαραίτητων για τις εκδηλώσεις αντικειμένων(ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, καπέλα, μπλούζες) και την παραγωγή φωτογραφιών και βίντεο των δράσεων για το σκοπό αυτό, το κόστος της  μετακίνησης των μαθητών από και προς στις εγκαταστάσεις του Φυτωρίου, καθώς και κάθε άλλη δράση δημοσιότητας που δεν περιγράφεται εδώ. 
• Οποιαδήποτε δράση την οποία θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Φυτώριο και έχει σαν γνώμονα το Περιβάλλον, την Επιμόρφωση και την Δια Βίου Μάθηση (Δενδροφυτεύσεις, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ενημερώσεις Αγροτών και κάθε είδους εκπαίδευση που αφορά όλη την κοινωνία κ.λ.π.)
Το Περιφερειακό φυτώριο θα αναλάβει και το κόστος μετακίνησης των υπαλλήλων του όπου χρειαστεί και είναι αναγκαίο για να υλοποιηθούν οι δράσεις σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας αλλά και το κόστος για την μετακίνηση για την παρακολούθηση των συνεδρίων και των συναντήσεων της ομάδας  της πλατφόρμας του  ERG  εντός και εκτός Ελλάδος. Οι δράσεις αυτές έχουν εκτιμώμενο κόστος εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ (190.000,00€) Δαπάνη για την αγορά πάγιου εξοπλισμού θα πραγματοποιείται όπου υπάρχει ανάγκη τόσο για την σωστή λειτουργία του θερμοκηπίου και της παραγωγικής διαδικασίας όσο και για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και ο οποίος θα είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και κόστη εκτέλεσης των δράσεων. Το  γενικό σύνολο  της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων  ευρώ (458.800,00) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ξεκίνησαν οι επισκέψεις των μαθητών στο ενεργειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιεί ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μεσαριά στις 2/12 λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΘ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια λειτουργίας του AHEPA συμμετείχε η AHEPA Σαντορίνης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις 2/12
ΕΛΛΑΔΑ
Πιερρακάκης: Το 1 δισ. θα φτάσουν φέτος οι ψηφιακές συναλλαγές – Χοντρικά κάποιος γλιτώνει 100 ουρές
ΕΛΛΑΔΑ
Προσωρινοί πίνακες για 2.260 θέσεις στα υπουργεία Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Μετανάστευσης – Ασύλου
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κ.Κ.Ε. Σαντορίνης : Να μην περάσει το νομοσχέδιο-έκτρωμα για την υγεία!
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανακοίνωση καταγγελία για το νομοσχέδιο για την υγεία απο το Συνδικάτο Τουρισμού Θήρας
ΕΛΛΑΔΑ
Η AEGEAN δημιουργεί την επόμενη γενιά πιλότων με ένα νέο 3ετές Πρόγραμμα Υποτροφιών για 120 νέους και νέες που αγαπούν την αεροπορία
ΕΛΛΑΔΑ
Σαν σήμερα. Η 30η Νοεμβρίου στο χρόνο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στη dream team και της 7ης αγωνιστικής η Κωνσταντέλλου του Α.Ο. Θήρας
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18/2022 ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
ΕΛΛΑΔΑ
Η Grid Telecom και η Lamda Hellix επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην Κρήτη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος την 1η Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Το "Work from Greece" προωθεί η πλατφόρμα Marketing Greece
Volcano TV
Hondos_KE
ΔΕΥΑΘ 29/6
© 2022 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.