Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

11η & 12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22-12-2020

Συντάκτης: ΔΚ
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου - Συνεδρίαση 11η

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 13:30 µ.µ. µε τηλεδιάσκεψη (µέσω της εφαρµογής κοινωνικής δικτύωσης µε δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες οδηγίες) σύµφωνα µε : - το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού τις διάδοσης του», - το αριθ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήµων, των περιφερειών και των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων, κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», - Την αριθ. αριθ. πρωτ. 77440/417/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων περιορισµού της διασποράς του Covid 19, κλπ»,

Με Θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Έγκριση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονοµικού έτους 2021 – Ψήφιση Τεχνικού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΟΠ∆ (Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης). Εισηγητής: Γεώργιος Χατζηµάρκος, Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής Π.Ν.Α.


Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου - Συνεδρίαση 12η

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 15:30 µ.µ. µε τηλεδιάσκεψη (µέσω της εφαρµογής κοινωνικής δικτύωσης µε δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες οδηγίες) σύµφωνα µε : - το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού τις διάδοσης του», - την αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 80189/2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ 5486/τ.Β/12-12-2020) «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέµπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης-απάντησης στον κατευθυνόµενο λαϊκισµό περί την θέση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ζήτηµα των Πάρκων Βιοµηχανικών Ανεµογεννητριών. Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 2ο 9 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2020. Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδ/σου

ΘΕΜΑ 3ο 9 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2020. Εισηγήτρια : Αθηνά Καλλιγά Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων 

ΘΕΜΑ 4 ο Έγκριση του Σχεδίου «Απόφαση Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Τεχνική Υποστήριξη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» της Οµώνυµης Πράξης µε κωδικό OΠΣ (MIS) 5038226» Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 5ο Επικύρωση πρακτικών της 10ης /31-11-2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου 


 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
Atacon
Hondos_verynew
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΔΝΤ: Ανάπτυξη 5,5% για την παγκόσμια οικονομία και 4,2% για την Ευρωζώνη το 2021
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δωρεάν rapid test στους πολίτες από το Δήμο Θήρας
ΚΟΣΜΟΣ
Μέρκελ: έκκληση για «δίκαιη» κατανομή των εμβολίων στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία: παραιτήθηκε η κυβέρνηση Κόντε
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Απάντηση στην επιστολή Μ. Ορφανού απο τον Δήμαρχο Θήρας Α. Σιγάλα
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνέντευξη του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. Βασίλη Μαλαματένιου στο Volcano T.V.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σε συναγερμό οι αρχές για τη Σαντορίνη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στις πιο "Instagrammable" σκάλες ξενοδοχείων διεθνώς, ξενοδοχείο της Σαντορίνης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
H Λαϊκή Συσπείρωση Θήρας για τα κρούσματα Covid στο νησί μας
ΕΛΛΑΔΑ
Σοβαρές οι συνέπειες του lockdown στα παιδιά
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/1
ΕΛΛΑΔΑ
Ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης υδατοδρομίων στα Διαπόντια νησιά
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ημερίδα ψυχολογικής ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς (25/1)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Διευκρινήσεις του Δήμου Θήρας για την υποκείμενη ανησυχία
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Θήρας για το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων
Λιγνός_νέα
© 2021 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.