Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α. (13/11) - Θέματα

Συντάκτης: ΔΚ

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες), θα συζητηθούν και θα ληφθούν οδηγίες για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο & 2ο στάδιο - ανάδειξης προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη, αντίστοιχα) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 92311 του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση του σεισμόπληκτου Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου νήσου Κω».

 

2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5001908 «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου».

 

 

 

3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5010434 «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».

 

4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5002059 «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Μήλου».

 

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για τις Πράξεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικούς ΟΠΣ - MIS 5002249 «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ΟΠΣ - MIS 5002450 «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης», ΟΠΣ - MIS 5001925 «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» και ΟΠΣ - MIS 5060722 «Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου».

 

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη Βάρη ν. Σύρου».

 

7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση αθλητικών Εγκαταστάσεων Στον Πάγο ν. Σύρου».

 

8. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Καρπάθου και Κάσου, για χρονικό διάστημα τριών ετών».

 

9. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Καλύμνου, Πάτμου, Λέρου, Αστυπάλαιας, Λειψών και Αγαθονησίου, για χρονικό διάστημα τριών ετών».

 

10. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Μεγίστης, για χρονικό διάστημα τριών ετών».

 

11. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο «Εργασίες Μόνωσης στο κτίριο του Κτηνιατρείου Τήνου».

 

12. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων ποδοσφαίρου ν. Τήνου και ν. Κύθνου».

 

13. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ν. Δωδ/σου για το σχολικό έτος 2020-2021 από πρόσκληση ενδιαφέροντος με διαπραγμάτευση για ν. Ρόδο (δρομολόγια ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ).

 

14. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2020» Υποέργο 1: Είδη τροφίμων για τον φορέα ΠΕ Καλύμνου-Λέρου-Πάτμου-Αστυπάλαιας-Λειψών-Αγαθονησίου-Καρπάθου-Κάσου (Νο 54).

 

15. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης και απόφασης έγκρισης δαπάνης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016».

16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Αποκατάσταση της κυκλοφορίας της γέφυρας στον ποταμό Μάκαρη».

17. Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου».

18. Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Εργασίες Δημοτικού Γηπέδου Απολλώνων».

19. Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λειψών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Λειψών».

20. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

21. Εξειδίκευση πιστώσεων – ανάκληση πιστώσεων – έγκριση πολυετών δεσμεύσεων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

 

22. Δικαστικές υποθέσεις Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

23. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις αποφάσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.


 

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης (εφαρμογή zoom). Με την ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης θα επισυναφθεί και έγγραφο οδηγιών σχετικά με την ανωτέρω εφαρμογή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
Hondos_210719
Lefteris
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Το φθινόπωρο οι νέοι διαγωνισμοί για τη Δ’ Φάση της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκλάδων
ΕΛΛΑΔΑ
 Καύσωνας εκατομμυρίων από ΤΖΟΚΕΡ και ΛΟΤΤΟ στα καταστήματα ΟΠΑΠ – 1,5 εκατ. ευρώ στο τζακ ποτ του ΤΖΟΚΕΡ και 1,4 εκατ. ευρώ στο ΛΟΤΤΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Το μήνυμα του Προέδρου του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Απαιτείται προσοχή των οδηγών λόγω έργων διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο της Σαντορίνης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θήρας (28/7 17.00)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνελήφθη στη Θήρα ένας αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνελήφθη μη νόμιμος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπή στη Θήρα
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Δύο υποχρεωτικά Covid τεστ την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους σε τουρισμό και εστίαση
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
33 Covid (+) στη Σαντορίνη, 45 στη Μύκονο, 17 στην Πάρο και 3 στη Νάξο
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επίσκεψη του συμβούλου του Π/Θ Γιώργου Κρεμλή στην Σαντορίνη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
First time Santorini? Οι αναθεωρημένες κορυφαίες συμβουλές του Lonelyplanet για την "πρώτη φορά Σαντορίνη"!
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Σαντορίνης από το Σ.Ε.Ο.Ο.Κυκλάδων και το ΣΩ.Τ.ΛΕ.Σ
ΕΛΛΑΔΑ
Γρηγόρης Τάσιος: η Μύκονος έδειξε ότι κατέρρευσε ο μύθος των covid free προορισμών
ΕΛΛΑΔΑ
Σε 2,3 εκατομμύρια περίπου ανέρχονται οι τουρίστες που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα το 2021
Denaxa
Λιγνός_νέα
ΔΕΥΑΘ
© 2021 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.