Τρίτη, 16 Απριλίου 2024

Πλησιάζει η προθεσμία των αιτήσεων για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ

Λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2024 η προθεσμία των αιτήσεων για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ του 2023 κατά 10%.

Το Pricefox.gr, η πλατφόρμα με τη γρηγορότερη σύγκριση στις τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου και ο σύμβουλός σας στην εξοικονόμηση, μάζεψε όλες τις πληροφορίες για τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ένα σημείο, ώστε να μπορείς να τα βρίσκεις εύκολα.

Αν δικαιούσαι τη μείωση, μπες στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myPROPERTY που έχει ανοίξει και κάνε την αίτησή σου. Εκεί θα πρέπει να αντιστοιχίσεις τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σου με τον Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του ακινήτου σου.
 
Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης της μείωσης;
Την έκπτωση δικαιούνται φυσικά πρόσωπα για τον ΕΝΦΙΑ που αφορά την κατοικία τους. Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
⦁    Η κατοικία να περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα σε κατοικία.
⦁    Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε εταιρεία του ⦁    Μητρώου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
⦁    Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη πλήρως για φυσικές καταστροφές, δηλαδή ενάντια των κινδύνων του σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για τουλάχιστον τρεις μήνες εντός του 2023.
⦁    Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη για το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος/κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Ορίζεται η ελάχιστη αξία ανακατασκευής της κατοικίας στα 900€/τ.μ.
Παραδείγματα
1ο παράδειγμα

Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.
Αξία ανακατασκευή της κατοικίας: 90.000€ (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.)
Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 100.000€ (100 τ.μ. * 1000€/τ.μ.)
Διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 12 μήνες
Κίνδυνοι που καλύπτει το συμβόλαιο: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα
✅Χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ

2ο παράδειγμα

Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.
Αξία ανακατασκευή της κατοικίας: 90.000€ (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.)
Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 80.000€ (100 τ.μ. * 800€/τ.μ.)
Διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 12 μήνες
Κίνδυνοι που καλύπτει το συμβόλαιο: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα
❌ Δεν χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ

3ο παράδειγμα

Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.
Αξία ανακατασκευή της κατοικίας: 90.000€ (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.)
Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 100.000€ (100 τ.μ. * 1000€/τ.μ.)
Διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 12 μήνες
Κίνδυνοι που καλύπτει το συμβόλαιο: σεισμός, πυρκαγιά
❌ Δεν χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ

4ο παράδειγμα

Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.
Αξία ανακατασκευή της κατοικίας: 90.000€ (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.)
Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 100.000€ (100 τ.μ. * 1000€/τ.μ.)
Διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 1 μήνας
Κίνδυνοι που καλύπτει το συμβόλαιο: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα
❌ Δεν χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ

5ο παράδειγμα

Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.
Αξία ανακατασκευή της κατοικίας: 90.000€ (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.)
Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 100.000€ (100 τ.μ. * 1000€/τ.μ.)
Διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 6 μήνες
Κίνδυνοι που καλύπτει το συμβόλαιο: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα
✅Χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ (αναλογικά μικρότερη: 5%)

6ο παράδειγμα

Κατοικία με κύριους χώρους: 80 τ.μ.
Κατοικία βοηθητικούς χώρους: 20 τ.μ.
Αξία ανακατασκευή της κατοικίας: 90.000€ (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.)
Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 100.000€ (100 τ.μ. * 1000€/τ.μ.)
Διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 12 μήνες
Κίνδυνοι που καλύπτει το συμβόλαιο: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα
✅Χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ

7ο παράδειγμα

Κατοικία με κύριους χώρους: 80 τ.μ.
Κατοικία βοηθητικούς χώρους: 20 τ.μ.
Αξία ανακατασκευή της κατοικίας: 90.000€ (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.)
Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 96.000€ (80 τ.μ. * 1200€/τ.μ.)
Διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 12 μήνες
Κίνδυνοι που καλύπτει το συμβόλαιο: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα
✅Χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ

Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ ενδιαφέρεται για τη συνολική ασφαλισμένη αξία του ακινήτου και όχι αν είναι ασφαλισμένοι και οι βοηθητικοί χώροι.

8ο παράδειγμα

Κατοικία με κύριους χώρους: 80 τ.μ.
Κατοικία βοηθητικούς χώρους: 20 τ.μ.
Αξία ανακατασκευή της κατοικίας: 90.000€ (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.)
Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 80.000€ (80 τ.μ. * 1000€/τ.μ.)
Διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 12 μήνες
Κίνδυνοι που καλύπτει το συμβόλαιο: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα
❌ Δεν χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ
Πώς υπολογίζεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ;
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ δε δίνεται ολόκληρη σε όλους τους δικαιούχους. Εξαρτάται από τη συνολική διάρκεια ασφάλισης κατά το έτος 2023:

⦁    Αν η κατοικία ήταν ασφαλισμένη για 12 μήνες, τότε χορηγείται ολόκληρη η μείωση 10% στον ΕΝΦΙΑ.
⦁    Αν η κατοικία ήταν ασφαλισμένη για λιγότερο από 12 μήνες, τότε η μείωση είναι αναλογική.
⦁    Αν η κατοικία ήταν ασφαλισμένη για λιγότερο από 3 μήνες, τότε δε χορηγείται μείωση στον ΕΝΦΙΑ.
Πώς θα λάβω τη μείωση του ΕΝΦΙΑ;
Αφότου κάνεις την αίτηση, η ασφαλιστική σου εταιρεία θα πρέπει να στείλει επιβεβαίωση των στοιχείων που δήλωσες μέχρι τις 11 Μαρτίου 2024.

Ύστερα, μέσω κεντρικής εκκαθάρισης, θα χορηγηθεί η έκπτωση στο ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να πληρώσεις. Αν δεν γίνεται να χορηγηθεί μέσω κεντρικής εκκαθάρισης, τότε χορηγείται τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.
Πόσες είναι οι δόσεις και πότε είναι η πρώτη δόση;
Διευκολύνει το υπουργείο την αποπληρωμή του φόρου αυξάνοντας τον αριθμό των δόσεων που μπορούν οι φορολογούμενοι να τον εξοφλήσουν.

Για τον ΕΝΦΙΑ του 2023 που εκκαθαρίζεται το 2024, αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις εξόφλησης από 10 σε 11.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου, ενώ η τελευταία μέχρι το Φεβρουάριο του 2025. Καμία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10€.

Από το 2025 και μετά, ο ΕΝΦΙΑ θα καταβάλλεται με έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές που υφίστανται φυσικές καταστροφές (συγκεκριμένα στις περιοχές που από την 1η Ιουλίου 2023 και εφεξής, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας) προβλέπεται ότι απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον έχουν καταστραφεί, έχουν καταστεί ετοιμόρροπα ή ακατάλληλα για χρήση.

Στο Pricefox.gr εκτός από συμβουλές εξοικονόμησης, μπορείς να συγκρίνεις ασφάλειες αυτοκινήτου και παρόχους ρεύματος ώστε να εξοικονομήσεις και στο συμβόλαιό σου και στο λογαριασμό σου.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Real Estate: Τα νέα δεδομένα, το 1 δισ. ευρώ του προγράμματος «Το σπίτι μου» και οι προτάσεις αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος
15.000 φίλαθλοι έχουν ταυτοποιήσει το εισιτήριό τους μέσω του Gov.gr Wallet
Οι καλύτερες πόλεις για περπάτημα σε όλο τον κόσμο. H θέση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησαν οι εγγραφές των ερασιτεχνικών σωματείων στο νέο περιβάλλον του e-kouros, με 7 ριζικές αλλαγές/καινοτομίες και μείωση του γραφειοκρατικού βάρους
ΙΝΣΕΤΕ: Σε ιστορικά υψηλά, στο 13% του ΑΕΠ η άμεση συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023
ΑΔΜΗΕ: Διεθνές κάλεσμα επενδυτών για τον Great Sea Interconnector
Χρηματοοικονομική σταθερότητα και ευημερία - Το κλειδί βρίσκεται στην εκπαίδευση και την ασφάλιση
Τις επόμενες μέρες ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις, αυτοματοποιημένη η υποβολή για μισθωτούς και συνταξιούχους
Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ
Κωνσταντινόπουλος: Μέχρι τις 9 Ιουνίου θα δώσουμε τη μάχη για να είμαστε δεύτερο κόμμα ώστε να χτυπήσουμε στα ίσα τη ΝΔ
Πώς θα μειωθούν οι προμήθειες στις ψηφιακές συναλλαγές
Η Ρόδος και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο επίκεντρο του διαλόγου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
Τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο: Οι 6.000 ερωτήσεις ημερησίως στον Ψηφιακό Βοηθό και οι μεταβιβάσεις ακινήτων που θα γίνονται σύντομα, αυθημερόν
Πληθωρισμός 3% - Κέρδη Τραπεζών από Προμήθειες 30% αλλά η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας σφυρίζουν αδιάφορα
Επίκαιρες ερωτήσεις με θέμα τις ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
Volcano TV
© 2024 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.