Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Προτεραιότητα της ΔΥΠΑ η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας - Ποια προγράμματα είναι σε εξέλιξη

Την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ) και, στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να επενδύει σε στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν το πιο σημαντικό κεφάλαιο της χώρας, που είναι οι νέοι και οι νέες.

   «Η μετάβαση της ΔΥΠΑ σε μία νέα εποχή σηματοδοτείται από την προτεραιότητα στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και ιδιαίτερα σε προγράμματα που δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας» δηλώνει ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και επισημαίνει ότι το ρεκόρ των 50.000 προσλήψεων, που σημειώθηκε εν μέσω πανδημίας από τον Μάιο 2020 έως τον Δεκέμβριο 2021 με τον υπερτριπλασιασμό της απορροφητικότητας των προγραμμάτων και του ρυθμού των προσλήψεων συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, αποτέλεσε «οδηγό» για τον σχεδιασμό νέων, στοχευμένων προγραμμάτων, για την ακόμα πιο αποτελεσματική στήριξη όσων αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας.

   Στο επίκεντρο η νέα γενιά

   Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται η στήριξη της νέας γενιάς, που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών. Παρά τη μείωση της ανεργίας κατά 33% την τελευταία τριετία (από 17,5% σε 11,8%), η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή, αφήνοντας χωρίς εργασία ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των νέων και στερώντας τους προοπτικές για το μέλλον.

   Όπως σημειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης, «πρόκειται για ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, κρίσιμο για την οικονομία και την κοινωνία, για την αντιμετώπιση του οποίου η ΔΥΠΑ έχει αναπτύξει σειρά παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν προγράμματα απασχόλησης, νεανικής επιχειρηματικότητας και κατάρτισης, όπως τις καινοτόμες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη δημιουργία προγραμμάτων αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (Google, Cisco, Amazon, Microsoft και Coursera). Επιπλέον, σημαντικό βάρος δίνεται στην ενίσχυση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στενότερη διασύνδεση των σχολών με τις ανάγκες των τοπικών οικονομιών, στη δημιουργία νέων ειδικοτήτων και τμημάτων, καθώς και στην ίδρυση Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας. Με στόχο τα προγράμματά της να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των νέων και των επιχειρήσεων που αναζητούν κατάλληλο προσωπικό, η ΔΥΠΑ έθεσε ως προτεραιότητά της τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προηγούμενων προγραμμάτων. Ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο ήταν ότι 38% των 50.000 προσλήψεων αφορούσε νέους, που αποτελούν το 15% των εγγεγραμμένων ανέργων. Δηλαδή, οι νέοι ωφελήθηκαν πολύ περισσότερο από τις δράσεις συγκριτικά με άλλες ηλικιακές ομάδες».

   Υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας και συμμετοχής

   Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, μόνο οι εξής έξι δράσεις οδήγησαν σε περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας για νέους:

   1. Το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 ανέργων, 18-29 ετών, είχε απορροφητικότητα 111%.

   2. Το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 1.600 ανέργων, 18-30 ετών, στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο είχε απορροφητικότητα 100%.

   3. Το πρόγραμμα απασχόλησης 3.500 πτυχιούχων ανέργων, 22-29 ετών, είχε απορροφητικότητα 99%.

   4. Το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 ανέργων, 18-29 ετών, σε λιγνιτικές περιοχές είχε απορροφητικότητα 92%.

   5. Το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 3.000 ανέργων, 18-30 ετών, σε Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είχε απορροφητικότητα 91%.

   6. Το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες (Α΄ κύκλος), είχε απορροφητικότητα 75%.

   Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ προχώρησε στην ενίσχυση προγραμμάτων που παρέμεναν ανοιχτά και σχεδίασε νέα, καινοτόμα και στοχευμένα, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητά τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της ανεργίας των νέων, όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων και εξειδίκευσης. «Συνομιλώντας με τον επιχειρηματικό κόσμο και εκπροσώπους του, η ΔΥΠΑ αφουγκράζεται προβληματισμούς και προτάσεις, ώστε να ανταποκρίνεται με ευελιξία και ταχύτητα στις ανάγκες που εντοπίζει» υπογραμμίζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

   Μάλιστα, όπως τονίζει, «μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, καταγράφηκε η ανάγκη των επιχειρήσεων για προσωπικό με προϋπηρεσία, την οποία δεν δύνανται να καλύψουν οι άνεργοι νέοι και νέες, που αναζητούν δουλειά, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Εντοπίζοντας αυτή τη δυσκολία και για τα δύο "μέρη", η ΔΥΠΑ προχώρησε στον σχεδιασμό προγραμμάτων που στοχεύουν στο να δώσουν την ευκαιρία σε άνεργους νέους να αποκτήσουν την πολυπόθητη προϋπηρεσία».

   Προγράμματα απασχόλησης, νεανικής επιχειρηματικότητας, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

   Αυτή την περίοδο, «τρέχει» το νέο «πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 10.000 νέων ανέργων, 18-29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας», διάρκειας επτά μηνών, με στόχο οι άνεργοι νέοι να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά αποφοίτους οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας και η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

   Ήδη, με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, οι επιχειρήσεις έχουν εντάξει στο δυναμικό τους 6.290 νέους, μέσω του προγράμματος, καταγράφοντας ποσοστό απορροφητικότητας 63%. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα οδήγησε στην πρόσληψη 2.954 νέων στην Περιφέρεια Αττικής, με το 35% να αφορά άντρες και το 65% γυναίκες, κυρίως δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, έγιναν 3.336 προσλήψεις στην Περιφέρεια Μακεδονίας, με το 33% να αφορά άντρες (50% δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και το 67% γυναίκες (44% τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

   «Ταυτόχρονα, οι νέοι έχουν πολλές καινοτόμες ιδέες για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ειδικά στην ψηφιακή οικονομία, αλλά τους λείπει το αρχικό κεφάλαιο και είναι πολύ δύσκολο να λάβουν δάνειο από τις τράπεζες. Γι' αυτό, η ΔΥΠΑ επιχορηγεί με 14.800 ευρώ επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέων» σχολιάζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

   Αυτήν τη στιγμή, «τρέχουν» δύο σχετικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατ. ευρώ. Το νέο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», διάρκειας 12 μηνών, έχει ως στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων και θα επιχορηγήσει 3.000 νέους ανέργους με 14.800 ευρώ.

   Ενώ, μέχρι την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου, θα υποβάλλονται αιτήσεις για τον δεύτερο κύκλο του «προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων, μέσω της νέας επιχειρηματικότητας, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ.

   Επιπλέον, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, βρίσκεται σε τελικό στάδιο προετοιμασίας το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 30 ετών, προϋπολογισμού 68 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προετοιμασία των άνεργων νέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Με επιδότηση 100% για επτά μήνες, το πανελλαδικό πρόγραμμα θα παρέχει πολύ ισχυρό κίνητρο στις επιχειρήσεις να δώσουν την πρώτη ευκαιρία απασχόλησης σε 10.000 νέους.

www.amna.gr/home/article/689370/Proteraiotita-tis-DYPA-i-entaxi-ton-neon-stin-agora-ergasias---Poia-programmata-einai-se-exelixi

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Πιερρακάκης: Το 1 δισ. θα φτάσουν φέτος οι ψηφιακές συναλλαγές – Χοντρικά κάποιος γλιτώνει 100 ουρές
Προσωρινοί πίνακες για 2.260 θέσεις στα υπουργεία Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Μετανάστευσης – Ασύλου
Η AEGEAN δημιουργεί την επόμενη γενιά πιλότων με ένα νέο 3ετές Πρόγραμμα Υποτροφιών για 120 νέους και νέες που αγαπούν την αεροπορία
Σαν σήμερα. Η 30η Νοεμβρίου στο χρόνο
Η Grid Telecom και η Lamda Hellix επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην Κρήτη
Το "Work from Greece" προωθεί η πλατφόρμα Marketing Greece
34η Απονομή World Tourism Film Awards. Η Ελλάδα στην Κορυφή του κόσμου!
Η παρακολούθηση επιβάτη πλοίου απο τη Σαντορίνη έφερε 9 συλλήψεις για ναρκωτικά
Η SELECTED HIDEAWAYS ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ XENIA 26-28/11
Με φόντο τη Σαντορίνη η ομιλία του CEO της AEGEAN Δημήτρη Γερογιάννη στο 12ο Συνέδριο Selectour στην Αθήνα
"ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ" η 25η/11 και η ΓΣΕΕ μας ενημερώνει για το ισχύον πλαίσιο στην εργασία
Το τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά επισκέφθηκε το Ε/Γ - Ο/Γ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ.
Έρευνα Pricefox.gr: Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα vs Βενζινοκίνητα - Ποιο είναι πιο οικονομικό
MTC GROUP : Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΥΣ «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ» ΤΟΥ 2022
Δεν μπορούν να υπάρξουν ΑΠΕ χωρίς δίκτυα - Χρειαζόμαστε τώρα περισσότερα έργα μεταφοράς
Volcano TV
Hondos_KE
ΔΕΥΑΘ 29/6
© 2022 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.