Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Ερώτηση 38 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συντάκτης: ΔΚ
Επισημαίνοντας ότι «είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος για τη μείωση μισθών και επιδομάτων σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους», λόγω της λήξης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας τους, 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θέτουν ζήτημα παράτασης των ΣΣΕ που έληξαν ή λήγουν, με Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Επικρατείας και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος, Πάνου Σκουρλέτη, με θέμα: «Άμεση ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ και ΔΑ) που έληξαν ή λήγουν την τρέχουσα περίοδο για να αποτραπεί μείωση μισθών και συνολικά στήριξη της εργασίας».


Στην Ερώτηση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «η περιγραφόμενη κατάσταση καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την στήριξη των εργαζομένων εν μέσω πανδημίας σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τους χειρισμούς της κυβέρνησης που συνεχίζει (όπως και πριν την πανδημία) να προωθεί αντεργατικές ρυθμίσεις και να επιδιώκει την περιστολή των εργατικών-συνδικαλιστικών δικαιωμάτων».


Ο αρμόδιος υπουργός ερωτάται:


·         Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να παραταθούν, για όλο το χρονικό διάστημα που θεσπίζονται περιοριστικά μέτρα στην οικονομική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι ΣΣΕ (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις) κάθε είδους  των οποίων η διάρκεια ισχύος ή η νομοθετική παράταση των όρων τους έληξε ή θα λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020;

·         Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να προστατευθούν με οριζόντιο τρόπο οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα την περίοδο της πανδημίας αλλά και να ενισχύσει η Πολιτεία ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για αυτό τον σκοπό;

·         Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη μεγαλύτερη ενίσχυση μέσα από το πρόγραμμα SURE που να αντιστοιχεί στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας στη χώρα μας;

 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 
ΘΕΜΑ: «Άμεση ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ και ΔΑ) που έληξαν ή λήγουν την τρέχουσα περίοδο για να αποτραπεί μείωση μισθών και συνολικά στήριξη της εργασίας».

Η ΓΣΕΕ σε επιστολή της προς τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, στις 11.11.2020, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να δοθεί εκ νέου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, παράταση ισχύος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ και ΔΑ), των οποίων έληξε ή λήγει η ισχύς ή/και η παράταση ισχύος τους έως το τέλος του 2020.

Πρόκειται για ένα εύλογο αίτημα, καθώς λόγω των έκτακτων συνθηκών που ζούμε και της εφαρμογής μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, μέσα στο 2020 οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων έχουν «παγώσει» με άμεσο κίνδυνο να περικοπούν νόμιμες αποδοχές και επιδόματα, που δεν εμπίπτουν στο περιορισμένο εύρος της μετενέργειας των όρων τους. Συγκεκριμένα με την λήξη των ισχυουσών ΣΣΕ και την πάροδο της τρίμηνης παράτασης των όρων τους, αλλά και την πάροδο της παράτασης που έχει δοθεί έως 30.06.2020 είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος για τη μείωση μισθών και επιδομάτων σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
Η περιγραφόμενη κατάσταση καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την στήριξη των εργαζομένων εν μέσω πανδημίας σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τους χειρισμούς της κυβέρνησης που συνεχίζει (όπως και πριν την πανδημία) να προωθεί αντεργατικές ρυθμίσεις και να επιδιώκει την περιστολή των εργατικών-συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Επισημαίνεται ότι ήδη πριν την πανδημία έχει «παγώσει» ο κατώτατος μισθός με το συνεπακόλουθο «πάγωμα» και των σχετικών επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν ενώ οι επερχόμενες ρυθμίσεις στις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα δημόσιων οργανισμών, όπως ο ΟΑΕΔ, να εκπονούν σημαντικά προγράμματα για την ενίσχυση της εργασίας.

Επιπρόσθετα κρίνεται απαραίτητο για τη συγκράτηση της ανεργίας σε μια χώρα με τον υψηλότερο δείκτη για πολλά έτη στον ανεπτυγμένο κεφαλαιοκρατικά τρόπο οργάνωσης της οικονομίας (είχε ξεπεράσει το 27% το 2013) αλλά και την στήριξη της κοινωνικής συνοχής να υπάρξουν ρυθμίσεις που να καθιστούν με οριζόντιο τρόπο άκυρες και καταχρηστικές τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του έτους με μέριμνα ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές όπως σε άλλες χώρες στην ΕΕ (βλ. Γαλλία) για καταβολή του 100% του μισθού των εργαζομένων από το κράτος.

Η μη βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από την κυβέρνηση για τη στήριξη της εργασίας αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό και σε επίπεδο απορρόφησης πόρων από το πρόγραμμα SURE που κινείται προϋπολογιστικά μόλις στα 2,7 δισ. €, ενώ ενδεικτικά σε χώρες με ανάλογο μέγεθος πληθυσμού, όπως την Πορτογαλία στα 5,9 δισ. € και  στο Βέλγιο στα 7,8 δισ. €. Μάλιστα, η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat βλ. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519 τον Ιούνιο του 2020 κατέγραφε ποσοστό ανεργίας  στο 18,3% (το υψηλότερο στην ΕΕ), όταν στην Πορτογαλία ήταν στο 7,3% και στο Βέλγιο στο 5%.

Επειδή ο κόσμος της εργασίας πρέπει να προστατεύεται από την Πολιτεία ειδικά όταν το εργασιακό – παραγωγικό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται λόγω της εξέλιξης της πανδημίας στη χώρα μας με καθοριστική την ευθύνη της κυβέρνησης

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να παραταθούν, για όλο το χρονικό διάστημα που θεσπίζονται περιοριστικά μέτρα στην οικονομική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι ΣΣΕ (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις) κάθε είδους  των οποίων η διάρκεια ισχύος ή η νομοθετική παράταση των όρων τους έληξε ή θα λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020;
2.      Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να προστατευθούν με οριζόντιο τρόπο οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα την περίοδο της πανδημίας αλλά και να ενισχύσει η Πολιτεία ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για αυτό τον σκοπό;
3.      Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη μεγαλύτερη ενίσχυση μέσα από το πρόγραμμα SURE που να αντιστοιχεί στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας στη χώρα μας;

 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
 
Atacon
Hondos_210104
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ιδανικός προορισμός η Ελλάδα στον γαμήλιο τουρισμό για Φινλανδούς και Σουηδούς
Voucher 200 ευρώ για τάμπλετ, λάπτοπ: Πώς θα γίνει η διαδικασία και ποιοί το δικαιούνται
Καμία απαγόρευση να επισκεφτεί κάποιος τη χώρα μας χωρίς εμβόλιο
Οι Σύλλογοι Γυναικών των Κυκλάδων στην εποχή της πανδημίας
Ελπίδες για ανάκτηση μέρους του τζίρου των χειμερινών εκπτώσεων
Ο εμβολιασμός δεν θα αποτελέσει προϋπόθεση για να ταξιδέψει κάποιος
Κορονοϊός : 510 τα νέα κρούσματα - 2 νέα στη Σαντορίνη
ΓΣΕΒΕΕ : Θετική η απόφαση για επαναλειτουργία μέρους της αγοράς
Οι κανόνες για το άνοιγμα του λιανεμπόριου από Δευτέρα, 18/1
Αναβαθμισμένες e-υπηρεσίες από το Δημόσιο
Συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την πανδημία
H ακτινογραφία του τουριστικού τομέα στις 13 Περιφέρειες της χώρας από το ΙΝΣΕΤΕ
"Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω" για το λιανεμπόριο
Η πανδημία αλλάζει ριζικά το λιανεμπόριο
Θ. Ξανθόπουλος: Παράταση-κοροϊδία για τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων του Ν. Κατσέλη
Λιγνός_νέα
© 2021 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.