Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Προτάσεις βελτίωσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έστειλε πριν από λίγες μέρες το Επιμελητήριο Κυκλάδων, με βελτιωτικές προτάσεις για τον επιτυχημένο θεσμό του Μεταφορικού Ισοδύναμου.


 

Στην επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων αναφέρονται τα εξής:
 

Μετά την έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τους πολίτες-χρήστες, με σκοπό την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του μέτρου και σε συνέχεια του επιχειρηματικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, κατά το οποίο διεξήχθη συζήτηση με εκπροσώπους κυκλαδικών επιχειρήσεων με σκοπό τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό και καταγραφή σημείων εφαρμογής του μέτρου που χρήζουν βελτίωσης και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του, θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών.
 

Είναι απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό ότι ένα μέτρο όπως αυτό του Μεταφορικού Ισοδύναμου που για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε χωρίς προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, θα είχε αρκετά προβλήματα και δυσλειτουργίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους φορείς διαχείρισης. Ωστόσο, σήμερα, με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, είναι απολύτως αναγκαίο να βελτιωθούν αλλά και να περιοριστούν οι διαδικασίες. Για να επιτύχει αυτό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπει το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου σε μια άλλη λογική, αποδεσμευμένη από το διαχρονικό κλίμα καχυποψίας που χαρακτηρίζει τη σχέση κράτους – πολίτη.
 

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιχειρήσεων από τις Κυκλάδες, ετέθη το θέμα της χαμηλής διείσδυσης του μέτρου στις εμπορευματικές μεταφορές. Οι λόγοι είναι προφανείς και σχετίζονται α) με το τεράστιο κόστος απασχόλησης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας β) με την πραγματική αδυναμία ή και άρνηση των λογιστικών γραφείων και των γραφείων συμβούλων να αναλάβουν τη διαδικασία.
 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επιχειρήσεις εμπορικών αντιπροσώπων, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο μεταφορικό έργο, ο αριθμός των παραστατικών που καταχωρούνται και ελέγχονται, είναι δυνατόν να φθάνει σε 20.000 – 40.000.
 

Οι προτάσεις που παρατίθενται παρακάτω, είναι αποτέλεσμα του επιχειρηματικού εργαστηρίου και προϊόν ώριμης και βαθιάς γνώσης των νησιωτικών αγορών, των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων τους και θεωρούμε ότι μπορούν να καλύψουν όλη την επικράτεια, αφού προέρχονται από το Νότιο Αιγαίο, την πλέον περίπλοκη και απαιτητική αγορά της χώρας λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού νησιών με αρκετές δυσκολίες στη μεταξύ τους διασύνδεση:
 

Προτάσεις

 1. Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι διαρκώς ανοικτή και προσβάσιμη από τις επιχειρήσεις, ώστε να μην συσσωρεύεται μη διαχειρίσιμος φόρτος σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονη δραστηριότητα.
   

 2. Ο έλεγχος να γίνεται δειγματοληπτικά σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20% των καταχωρημένων παραστατικών, για το καθένα εκ των οποίων απαιτούνται 6 τουλάχιστον κινήσεις / σκαναρισμένα παραστατικά (έως και 8 εάν χρειάζονται και βεβαιώσεις από τους απομακρυσμένους μεταφορείς)
   

 3. Βελτίωση της πλατφόρμας στο σκέλος των αιτιολογιών (π.χ. το ΚΟΛΟΝ - ΔΕΜΑ κ.λ.π. αιτιολογίες -   (Αναλυτική ενημέρωση / επιβεβαίωση από ΕΛΑΝΕΤ )        
                      

 4. Οι εξοφλημένες φορτωτικές θα μπορούσαν να υποβάλλονται απευθείας από τις μεταφορικές εταιρείες στην πλατφόρμα, σε μηναία ή τριμηνιαία βάση, κατόπιν εναρμόνισης των διαχειριστικών συστημάτων τους με την πλατφόρμα.
   

 5. Τα κόστη μετακίνησης των πωλητών των επιχειρήσεων (περιοδεύοντες πωλητές) που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, θα πρέπει να συνδέονται με το ΜΑΝ της εκάστοτε επιχείρησης και όχι με τον ατομικό ΜΑΝ του φυσικού προσώπου – πωλητή, ώστε η επιδότηση να πιστώνεται στην επιχείρηση και όχι στον υπάλληλο. Τεκμήριο της σχέσης εργοδότη – εργαζόμενου, θα αποτελούν τα στοιχεία του συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”.
   

 6. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν μεγάλο πλήθος φορτωτικών ή και ναύλων, θα μπορούσε ενδεχομένως ο έλεγχος να περιορίζεται στην αρχική καταχώρηση στην αίτηση, των παραστατικών μεταφοράς/ εξόφλησης / καταχώρησης στα βιβλία, τα οποία ζητούνται υποχρεωτικά,(6-8) και να γίνεται βάσει του τζίρου της προηγούμενης χρήσης (έντυπο Ε3 φορολογικής δήλωσης), μέσω διασταύρωσης στοιχείων από το TAXIS.
   

 7. Ο έλεγχος από τον εκάστοτε ελεγκτικό μηχανισμό (π.χ. ΕΛΑΝΕΤ) - για να είναι ανταποδοτικό το μέτρο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία -  θα πρέπει να βελτιωθεί στο σκέλος της αποστολής δικαιολογητικών, αντλώντας στοιχεία από τα ήδη ενημερωμένα μηνιαία αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών της Γεν. Λογ. ( 50, 64 ή 20.90, και 38), από τα οποία προκύπτει άλλωστε και η μηνιαία δήλωση Φ.Π.Α.
   

 8. Η αρχική καταχώρηση μιας φορτωτικής ή και ναύλου, να προβλέπει και καταχώρηση πολλαπλών εγγραφών έως τον τελικό προορισμό των εμπορευμάτων. Υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις σύνθετων / πολλαπλών φορτώσεων για ένα εμπόρευμα, όπως ενδεικτικά: α) ναύλος, δρομολόγιο Φ.Ι.Χ από ΣΥΡΟ για ΑΝΔΡΟ μέσω ΤΗΝΟΥ β) όλα τα εμπορεύματα από ΣΥΡΟ με προορισμό τα υπόλοιπα νησιά και μικρά χωριά Κυκλάδων, Κρήτης ή και Βορείου Αιγαίου, τα οποία έχουν από 2 τουλάχιστον έως και 4 φορτωτικές για το ίδιο δέμα ή παλέτα ή άλλο (π.χ. σύνθετη διαδρομή φόρτωσης ΣΥΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΑΞΟΣ ή και ΝΑΞΟΣ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, Σύρος ή Νάξος με νησιά του Β. Αιγαίου, όπως π.χ. Αγ. Ευστράτιος κ.λ.π.) Το δέμα ή η παλέτα πρέπει να αποζημιώνεται ως μια αποστολή, διότι η κάθε φορτωτική μόνη της στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αποζημιώνεται, αφού απορρίπτεται από το σύστημα.
   

 9. Για τις αιτήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία ελέγχου (και αφορούν στο έτος 2019, όπου η πλατφόρμα άνοιξε μέσα Απριλίου), ενώ οι επιχειρήσεις, από αρχές Μαρτίου έως και τέλος Οκτωβρίου βρίσκονται σε έντονη δραστηριότητα τροφοδοσίας των νησιών για την καλοκαιρινή περίοδο και εκ των πραγμάτων συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε συνθήκες πίεσης με την καταχώρηση πλέον σε συγκεντρωτική μηνιαία κατάσταση των φορτωτικών από τους μεταφορείς, στο τέλος του 2019 ή και αρχές του 2020 (οπότε και έκλεισε), παρακαλούμε να δεχθείτε ως ολοκληρωμένο τον έλεγχο με τα δικαιολογητικά που ήδη έχουν προλάβει οι επιχειρήσεις να στείλουν στην ΕΛΑΝΕΤ, ώστε να αποζημιωθούν στο 100% για το προηγούμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη τόσο ενημέρωσης όσο και εμπειρίας.
   

 10. Δεν επιδοτήθηκαν ναύλοι φορτηγών αυτοκινήτων εταιρείας εμπορίου υγρών ειδών διατροφής λόγω τονάζ. Συγκεκριμένα ναύλοι φορτηγού αυτοκινήτου ολικού μήκους 9 μ. και ωφέλιμου 7,55 μ. με βάρος 33.000 κιλά, κρίθηκαν μη επιλέξιμοι, ενώ αντιθέτως ναύλοι φορτηγού με μήκος 7,55 μ. και βάρος 26.000 κιλά κρίθηκαν επιλέξιμοι ενίσχυσης. Κατά την επικοινωνία με την ΕΛΑΝΕΤ, η επιχείρηση ενημερώθηκε ότι αυτό οφείλεται στις παραμέτρους του συστήματος του μεταφορικού ισοδύναμου, που σχετίζονται με το μήκος, βάρος και αξία ναύλου. Υποθέτοντας ότι πρόκειται για αστοχία της εφαρμογής και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεταφορικά κόστη είναι ιδιαίτερα υψηλά για αυτές τις επιχειρήσεις, θεωρούμε επιβεβλημένο να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτές οι περιπτώσεις να θεραπευθούν με αναδρομική ισχύ.    
      

 11. Σχετικά με το σκέλος του Μεταφορικού Ισοδύναμου που αφορά τους πολίτες, θεωρούμε ότι έχει αδικήσει α) τους εργαζόμενους στα νησιά, απασχολούμενους είτε μόνιμα είτε εποχικά, που όμως διατηρούν Α.Φ.Μ. εκτός νησιών και β) τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα νησιά αλλά διατηρούν προσωπικούς Α.Φ.Μ. σε μη επιλέξιμες περιοχές. Και αυτές οι κατηγορίες εργαζόμενων θα έπρεπε να έχουν εξαρχής τα ίδια δικαιώματα στο μέτρο, με τους θεωρούμενους «νησιώτες», αφού ζουν και εργάζονται στα νησιά και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που συνδέονται με τις αντιξοότητες και ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, όπως το αυξημένο κόστος διαβίωσης και μετακίνησης.
   

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, αποδεικτικό στοιχείο θα αποτελούν τα στοιχεία από το σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” και όχι ο ΑΦΜ.
 

Με εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
 
Atacon
Denaxa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θήρας
ΕΛΛΑΔΑ
Λήξη συναγερμού στο Mein Schiff.6. Αρνητικά και τα τρίτα τεστ στα 12 μέλη του πληρώματος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επανέναρξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τον Σύλλογο Κρητών Σαντορίνης "Το Αρκάδι"
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επίσκεψη της Κ. Μονογυιού στο Πτωχοκομείο Θήρας
ΕΛΛΑΔΑ
Παράταση υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς
ΕΛΛΑΔΑ
Το μήνυμα και οι προτάσεις της MTC Group για την παγκόσμια μέρα Τουρισμού
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η εκδήλωση της Lidl Ελλάς και του Ιδρύματος Λασκαρίδη στη Σαντορίνη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δήμος Θήρας : Μεθοδικά και συντονισμένα προχωρά το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τη Σαντορίνη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
"Νομίκεια 2020" 2 και 3 Οκτωβρίου - Το πρόγραμμα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ευχαριστίες του Α.Ο. Θήρας στον Πανναξιακό Α.Ο.Ν. για το Τουρνουά "Γιάννης Συμεώνογλου"
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνεχίζονται μέχρι 25/10 τα δρομολόγια του Worldchampion Jet
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Eπιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για την Εμμανουηλίδου
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ευχές για ταχεία ανάρρωση στη Μελίνα Εμμανουηλίδου
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνάντηση του Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το αναλυτικό πρόγραμμα της 58ης αιμοδοσίας
web radio
Λιγνός_νέα
Hondos Center
Hondos Center_sep07
Poliiatreio
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.