Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

Οι προτάσεις του Ειρηναίου Φρέρη για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου

Με έγγραφο που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων κ. Ειρηναίος Φρέρης καταθέτει τις προτάσεις του για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών, αναλύοντας ένα βιώσιμο και ορθολογικό τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.Αναλυτικά η επιστολή:Αγαπητοί συνάδελφοι


Η διάρθρωση των Κατηγοριών δεν μπορεί να γίνει ξεκομμένα για κάθε μία, αλλά θα πρέπει να τις δούμε σαν σύνολο, αφού η μία επηρεάζει και συμπληρώνει την άλλη . Επίσης ένας σοβαρός σχεδιασμός θα πρέπει να έχει εφαρμογή τουλάχιστον μια εξαετία και όχι ελαφρά την καρδία να γίνονται αλλαγές, επειδή το είδε στο όνειρό του ένας Παράγοντας της Ομοσπονδίας η ο Υπουργός η ο Μάνατζερ τηλεοπτικού σταθμού .


Το όργανο που θα αναλάβει να κάνει το σχέδιο διάρθρωσης των Κατηγοριών, πρέπει να αποτελείται από άτομα που έχουν σαφή γνώση α) του Ποδοσφαίρου γενικά και όχι μόνο του Επαγγελματικού η του Ερασιτεχνικού, β) της γεωγραφίας και ειδικά της ποδοσφαιρικής γεωγραφίας της Ελλάδας, γ) των συγκοινωνιών σε όλη την Ελλάδα και δ) των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών κατά περιοχή στην Ελλάδα . Επίσης βασικό κριτήριο και προσόν, ίσως το βασικότερο, των ατόμων αυτών, είναι να διακατέχονται από τα αίσθημα της δικαιοσύνης και να ξεχάσουν την γενέτειρά τους και οτιδήποτε αφορά εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων .


Η διάρθρωση των Εθνικών Κατηγοριών, για να είναι σωστή και σταθερή, θα πρέπει να έχει την μορφή πυραμίδας, με αιχμηρή κορυφή και μεγάλη-στέρεα βάση . Φυσικά τα ονόματα που δίνονται στις διάφορες κατηγορίες δεν έχουν καμιά σημασία, ως προς την ουσία, δημιουργώντας πολλές φορές αλγεινή εντύπωση .


Με δεδομένα την σημερινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας η ύπαρξη περισσότερων από δύο Επαγγελματικές Κατηγορίες; δεν είναι ρεαλιστική και βιώσιμη . Έτσι η ύπαρξη της Α1 και Α2 Επαγγελματικές Κατηγορίες με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά, με βάση αυτά που μαθαίνω ότι θα ισχύσουν, διαφωνώ με τους αριθμούς . Κατ’ αρχήν δεν είναι δυνατόν η Α1 να έχει περισσότερες Ομάδες από την Α2 . Η κακή-χαζή αυτή ιδέα δημιουργεί μόνο προβλήματα και δίνει τροφή για χλευασμό και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς γι’ αυτόν που τη σκέφτηκε και γι’ αυτούς που προσπαθούν να την εφαρμόσουν . Επίσης βλέπω ότι, υπό τις διαμορφούμενες συνθήκες, άρχισαν τα ευτράπελα και βλαπτικά για το ποδόσφαιρο, όπως η πρόταση για υποβιβασμό μόνο μιας Ομάδας από την Α1 . Δηλαδή αυτοί που το σκέφτηκαν νομίζουν ότι έχουν το προνόμιο της αθανασίας και η Ομάδα τους πρέπει να συμμετέχει μόνιμα στο «ChampionsLeague» της Ελλάδας. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι το ποδόσφαιρο οργανώνεται και Διοικείται από τα εκλεγμένα Όργανα του και όχι από εντεταλμένους Συμβούλους, πολιτικούς, ανεύθυνους «Δημοσιογράφους» και τηλεοπτικές εταιρίες . Βέβαια και τα όργανα του ποδοσφαίρου θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι άξια να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και όχι να είναι έρμαια των «Μεγαλοπαραγόντων», των Υπουργών και των ΜΜΕ .


Γνώμη μου είναι ότι για την περίοδο 2019-2020 θα πρέπει να ισχύσει ότι προβλέπει η προκήρυξη . Ο προγραμματισμός για την συνέχεια να είναι τόσο η Α1 όσο και η Α2 Κατηγορία να αποτελούνται από 16 ΠΑΕ η καθεμία . Έτσι θα αποφεύγονται και οι αγώνες κατάταξης (play off) που δεν διεξάγονται σε κανένα σοβαρό ποδοσφαιρικό κράτος και οι οποίοι εξυπηρετούν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όχι το ποδόσφαιρο . Επί πλέον νομίζω ότι η Ελληνική κοινωνία και οικονομία αντέχει 32 ΠΑΕ .


Στη συνέχεια η Β Κατηγορία θα πρέπει συγκροτείται από τρεις Ομίλους των 16 Ομάδων έκαστος, που θα έχουν την νομική μορφή ΤΑΠ . Με τους τρεις Ομίλους θα έχουμε μείωση του κόστους μετακινήσεων, αφού οι περισσότεροι αγώνες θα γίνονται αυθημερόν και γενικά τα λειτουργικά έξοδα των Ομάδων θα κινούνται σε ανεκτά επίπεδα . Οικονομικό πρόβλημα μετακινήσεων θα αντιμετωπίζουν, ως συνήθως, μόνο τα νησιώτικα Σωματεία, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί . Την άνοδο στην Α2 Κατηγορία θα παίρνουν 4 Ομάδες, οι τρεις 1οι των Ομίλων και ένας 2ος, με αγώνες κατάταξης . Έτσι το πρωτάθλημα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δεν θα ατονεί, εάν ξεφύγει κάποια Ομάδα στην κορυφή . Οι Ομάδες αυτής της Κατηγορίας θα συμμετέχουν και στο Κύπελλο Ελλάδος .


Η Γ Κατηγορία, που θα είναι Ερασιτεχνική, θα έπρεπε κανονικά να αποτελείται από έξη Ομίλους των 16 Ομάδων έκαστος . Όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα, που δεν μπορούν να αλλάξουν (γεωγραφικά, συγκοινωνιακά, οικονομικά κλπ), όπως και ο αριθμός των ΕΠΣ, τα οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τα οποία επιβάλουν μεγαλύτερο αριθμό Ομίλων, με πιθανό μικρότερο αριθμό Ομάδων ανά Όμιλο . Οι Ομάδες ανά Όμιλο δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 16 και μικρότερος των 14 . Αν οι Ομάδες θα είναι λιγότερες από 14 τα Σωματεία θα χρεοκοπούν, αφού τα έσοδα από λιγότερα των 13 εντός έδρας αγώνων, δεν θα μπορούν να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα, καθώς επίσης θα υποβάλλονται και σε άλλες μεγάλες δαπάνες (προπονητή κλπ), για μια πολύ μικρή ποδοσφαιρική περίοδο .


Τα δεδομένα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τα παραπάνω αναφερόμενα και ο αριθμός των ΕΠΣ - Σωματείων . Είτε τα θέλουμε είτε όχι, οι βασικές προϋποθέσεις, που πρέπει να λάβουμε υπόψη, είναι η γεωγραφία, οι συγκοινωνίες και το κόστος . Οπότε τον δρόμο μας τον δείχνουν τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη . Από την στιγμή που το κράτος η και η ΕΠΟ αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα μετακινήσεων-διανυκτερεύσεων των Σωματείων, από την στεριά προς τα νησιά και αντίστροφα, τα Σωματεία των 9 αυτών ΕΠΣ θα πρέπει να συγκροτούν δύο δικούς τους Ομίλους, οι οποίοι δεν θα εμπλέκονται με τους Ομίλους της στεριανής Ελλάδας . Ο ένας Όμιλος θα συγκροτείται αποκλειστικά από Ομάδες των 4 ΕΠΣ της Κρήτης, οπότε και σ’ αυτόν μηδενίζονται τα έξοδα μετακινήσεων, Διαιτησίας κλπ, και ο άλλος θα συγκροτείται από τα Σωματεία των 5 ΕΠΣ του Αιγαίου . Οπότε αυτός ο Όμιλος θα είναι ο μοναδικός πολυδάπανος και με τον οποίο θα πρέπει να ασχοληθείτε επισταμένα, ώστε να βρεθούν οι πόροι που θα καλύψουν τα έξοδα μετακινήσεων, διανυκτερεύσεων, Διαιτησίας κλπ, ώστε τα Σωματεία του να αντιμετωπίζονται ισότιμα με αυτά της υπόλοιπης Ελλάδας . Στο παρελθόν τα Σωματεία των 5 αυτών ΕΠΣ χωριζόταν και συμμετείχαν σε Ομίλους με Ομάδες του λεκανοπεδίου, για οικονομικούς λόγους, αφού υπάρχει ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση των νησιών με την Αττική . Όμως τα Σωματεία της Αττικής διαμαρτυρόταν, για τα έξοδα και τις δυσκολίες των ταξιδιών και προχωρούσαν σε «συμφωνίες» μεταξύ τους, για να υποβιβάζονται οι νησιώτικες Ομάδες, ώστε αυτές να είναι αριθμητικά λίγες και έτσι περιοριζόταν και τα δικά τους έξοδα . Εάν βέβαια, οι νησιώτικες ΕΠΣ και Σωματεία, «αποδέχονται» αυτή την κατάσταση, θα μπορούσε να εφαρμοστεί εκ νέου .


Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω ότι η ρεαλιστικότερη λύση είναι η δημιουργία πολλών Ομίλων με λίγες Ομάδες . Με οδηγό την νησιωτική Ελλάδα, προτείνω την δημιουργία 10 Ομίλων, με 14 έως 16 Ομάδες ο καθένας . Βέβαια και εδώ θα υπάρχει μη ισότιμη αντιμετώπιση των ΕΠΣ και των Ομάδων, αφού από την Κρήτη των 4 ΕΠΣ και των 200 περίπου Σωματείων, θα ανέρχεται μια Ομάδα στην Β’ Εθνική και θα υποβιβάζονται 4, ενώ σε έναν άλλο Όμιλο, που θα συγκροτείται από Ομάδες 7 ΕΠΣ, των 300 Ομάδων, θα ανέρχεται πάλι μια Ομάδα στην Β’ Εθνική και θα υποβιβάζονται 7 στα Τοπικά.


Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται επισταμένη μελάτη, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες και να παρθούν οι δικαιότερες και σωστότερες αποφάσεις . Στο θέμα των προνομίων των ιδρυτριών ΕΠΣ, με τα οποία δεν συμφωνώ, δεν αναφέρομαι, γιατί τα θεωρώ δευτερεύουσας σημασίας και η αντιμετώπιση τους χρειάζεται διαύγεια και καλή θέληση, που δεν νομίζω ότι υπάρχουν στην παρούσα φάση .


Οι Όμιλοι θα συγκροτούνται αποκλειστικά από Ομάδες γκρουπ Ενώσεων , με γεωγραφικά και συγκοινωνιακά κριτήρια και θα είναι σταθεροί . Από κάθε Όμιλο θα υποβιβάζονται τόσες Ομάδες, όσες θα ανέρχονται από τις ΕΠΣ . Δηλαδή αν ένας Όμιλος συγκροτείται από Ομάδες 6 ΕΠΣ, θα υποβιβάζονται 6 Ομάδες, όσες και θα ανέρχονται, από τα Τοπικά . Στην Β’ Εθνική θα ανέρχονται οι 10 Πρωταθλητές των Ομίλων και από την Β’ Εθνική θα υποβιβάζονται 10 Ομάδες, οι τρεις τελευταίες κάθε Ομίλου και μία από τις τέταρτες, από το τέλος .


Στην προκήρυξη θα υπάρχει πρόβλεψη, για το τι θα συμβαίνει με τον αριθμό των Ομάδων, ανά Όμιλο, ανάλογα σε ποια ΕΠΣ θα ανήκουν οι Ομάδες που θα υποβιβάζονται από την Β’ Εθνική .


Ένα σχέδιο Ομίλων, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, θα μπορούσε να είναι :


1ος ΕΒΡΟΣ, ΘΡΑΚΗ, ΞΑΝΘΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΔΡΑΜΑ .

2Ος ΣΕΡΡΕΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΠΙΕΡΊΑ .

3Ος ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΕΛΛΑ, ΗΜΑΘΙΑ .

4ος ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, ΦΩΚΙΔΑ .

5ος ΚΕΡΚΥΡΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΑΡΤΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ .

6ος ΚΕΦ/ΝΙΑ, ΑΙΤ/ΝΑΙ, ΑΧΑΪΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΗΛΕΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ .

7ος ΛΑΚΩΝΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΙΩΤΙΑ .

8ος ΕΥΒΟΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ .

9ος ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΑΣΙΘΙ .

10ος ΛΕΣΒΟΣ, ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ .


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο 9ος και 10ος Όμιλος θα συγκροτούνται από 14 Ομάδες και όλοι οι άλλοι από 16 Ομάδες .Αν αποφασιστεί να σπάσουν οι ΕΠΣ του Αιγαίου και να μην αποτελούν ενιαίο Όμιλο, τότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες ελαφρές τροποποιήσεις, τουλάχιστον και στους 7ο και 8ο Όμιλο .


2η Πρόταση 10 Ομίλων


1ος ΕΒΡΟΣ, ΡΟΔΟΠΗ, ΞΑΝΘΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΔΡΑΜΑ, ΣΕΡΡΕΣ

2ος ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΠΙΕΡΙΑ, ΗΜΑΘΙΑ

3ος ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΛΛΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΛΑΡΙΣΑ

4ος ΚΕΡΚΥΡΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ

5ος ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ

6ος ΦΩΚΙΔΑ, ΑΙΤ/ΝΑΙ, ΑΡΤΑ, ΚΕΦ/ΝΑΙ, ΑΧΑΪΑ

7ος ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΗΛΕΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

8ος ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΔΩΔ/ΣΑ

9ος ΑΘΗΝΑ, ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ, ΛΕΣΒΟΣ, ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ

10ος ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΑΣΙΘΙΣύρος 07-07-2019


ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ


Πρόεδρος

Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝπηγή : sportcyclades.gr


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 
Atacon
Covid Protection
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ο Στάθης Φίλων στο τιμόνι του Καρτεράδου και τη νέα σεζόν
Όλα έτοιμα στη Σαντορίνη για το Final 4 Εφήβων της ΕΣΚ Κυκλάδων
Προχωράει το διαδικαστικό κομμάτι στον Α.Σ. Σαντορίνης 2020 και τώρα εκλογές
Η Εβίνα Μάλτση στην προπόνηση της Α.Ε. Σαντορίνης!
Ολοκληρώθηκαν οι προπονήσεις των αγωνιστικών τμημάτων των ακαδημιών του Α.Ο. Θήρας
Πάει για τις 20 Σεπτεμβρίου η σέντρα στη Γ΄Εθνική
Ευχαριστήριο του Α.Ο. Θήρας στους χορηγούς του
"Θόρυβος αντί προτάσεων" άρθρο του Αντιπροέδρου του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων
Ανακοίνωσε Κωστόπουλο ο Α.Σ. Σαντορίνης
Στον Α.Ο. Θήρας η πασαδόρος Άννα Τσουκαλά
Α.Σ. Σαντορίνης 2020 : Πήρε σειρά ο Ντούνης
Συνεχίζει και στον Α.Σ. Σαντορίνης 2020 ο Μάρκος Φύτρος
Volleyleague Γυναικών : Οριστικά με δύο ομίλους το πρωτάθλημα!
ΕΣΚ Κυκλάδων : Κανονικά τα Final 4 στα μέρη και στις ημερομηνίες που είχαν ορίστεί
web radio
Denaxa
Λιγνός_νέα
Hondos Cender
Poliiatreio
Όμηρρς
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.