17 Ιουλίου 2018 Επικοινωνία
09/08/2017

Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θήρας

Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θήρας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η θητεία της επιτροπής δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

·         Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
·         Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
·         Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
·         Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
·         Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
·         Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
·         Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
·         Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
·         Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
·         Δημότες

Καθώς η θητεία της Επιτροπής Διαβούλευσης που είχε συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 474/5.12.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας έληξε παρακαλείσθε όπως υποδείξετε μέλος με τον αναπληρωτή αυτού από το σύλλογο ή σωματείο σας προκειμένου να συγκροτηθεί εκ νέου η Επιτροπή.

Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης είναι να:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Παρακαλούμε για την υπόδειξη των εκπροσώπων σας και των αναπληρωτών αυτών το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14.8.2017.
 
NEWSLETTER
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84700
ΤΗΛ: 22860 24500 & 25221
SKYPE: neasantorinis
EMAIL: [email protected]
Διαφημιστικό - Αγγελίες: [email protected]
© 2018 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved