19 Ιουνίου 2018 Επικοινωνία
18/05/2017

Συνεδριάζει το Δ.Σ Θήρας την Πέμπτη 18 Μαίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ Θήρας την Πέμπτη 18 Μαίου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   18η  του μηνός   Mαϊου  2017, ημέρα της εβδομάδας   Πέμπτη και ώρα  17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :
Α/α 
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
1.     
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
2.     
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΔ Α.Ε. &
 Μ. ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. & ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ
 
NEWSLETTER
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84700
ΤΗΛ: 22860 24500 & 25221
SKYPE: neasantorinis
EMAIL: [email protected]
Διαφημιστικό - Αγγελίες: [email protected]
© 2018 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved